طرح بهبود مصرف انرژی در چاه های آب تصویب شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانخبرنگار مهر حامد المرقسمی شامگاه سه شنبه در این نشست با بیان اینکه طرح اولیه بهبود مصرف انرژی در چاه های آب ارائه شده است، خاطرنشان کرد: بهبود مصرف انرژی در چاه ها منجر به صرفه جویی ۱.۶ میلیون مگاوات ساعت در مصرف برق می شود. طرح بهبود مصرف انرژی انرژی در چاه های آب پس از پیشنهاد و بررسی های لازم به تصویب رسید.

مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: چاه های آبی که ۴۶ درصد برق مصرف می کنند، بیشترین سهم مصرف برق را نسبت به سایر مصارف به خود اختصاص داده اند، هرچند طبق بررسی های انجام شده، انرژی راندمان چاه های آب حدود ۲۴ درصد است.

وی افزود: ۸۲ درصد آب استحصالی از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه هایی است که سالانه ۶.۳ میلیون مگاوات ساعت برق مصرف می کنند.

مرغسمی گفت: با اصلاح سیستم های پمپاژ چاه و بهبود مصرف انرژی در مرحله اول می توان این راندمان را تا ۵۰ درصد افزایش داد که معادل ۱.۶ میلیون مگاوات ساعت در مصرف برق است.

مدیر دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه این میزان برق معادل ۱۲۰ درصد برق مصرفی در صنعت و ۷۵ درصد مصرف خانگی است، ادامه داد: اجرای طرح ارتقای انرژی، مصرف چاه آب از قطعی و عدم قطعی برق.

وی اظهار داشت: طرح پیشنهادی برای بررسی بیشتر به هیئت رئیسه انرژی استان و کمیته انسجام بخش صنعت آب و برق ارائه و سپس برای اجرا به وزارتخانه مربوطه ارسال می شود.