شکوه بهار در سروستان تهران


گروه مسکن ایرنا – ونک به خاطر حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال های متعددش افسانه ای است. قلمرو این جهان اجتناب کرده اند تهران کدام ممکن است در زمان قاجار کشاورزی در شمال غربی خاندان خلفا به شمار می سر خورد، بی وقفهً به تماس گرفتن میرزا یوسف مصطفی مملوک پرونده می شد. زراعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداری اجتناب کرده اند مهمترین نقش ها مردمان دی ونک اجتناب کرده اند فاصله قاجاریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند آن بود.

شکوه بهار در سروستان تهران

اگر اجتناب کرده اند محله فنک کدام ممکن است ادامه دارد به اهالی آن ده ونک می گویند بگذرید، کمتر سیگنال ای اجتناب کرده اند پارک های مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم را {خواهید دید}. یکی اجتناب کرده اند معدود پارک های این محله کدام ممکن است ادامه دارد نفس می کشد، حیاط پشتی ایرانی دی ونک است کدام ممکن است به آن است لقب «پارک مختار» داده اند.

شکوه بهار در سروستان تهران

کانال آب بالا

ونک اجتناب کرده اند قدیم الایام همراه خود شخصی قناتی داشت کدام ممکن است روزگاری تمام باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع روستا را سیراب می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بالا سرازیر می شد. شبیه به کانالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند زیر زندان اوین تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سلول انفرادی اصطلاح آب خنک بر اوج زبان ها افتاد. آب این کانال به تماس گرفتن «کانال حیاط پشتی بالا» به پارک مختاری می ریزد. این حیاط پشتی به حیاط پشتی ایرانی ده ونک نیز افسانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است اجتناب کرده اند نامش پیداست عملکرد های حیاط پشتی ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه آبیاری این حیاط پشتی ها را همراه خود ورود به آب در حیاط پشتی خاص می تدریجی. آب کانال حیاط پشتی بالا به حوض بزرگی می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند این حوض مسیری پیدا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فراگیر کل حیاط پشتی در عمق تبدیل می شود.

شکوه بهار در سروستان تهران

سروست ایرانی

سروستان، چینارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب کهنسال حیاط پشتی ایرانی سایه خوبی در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا این حیاط پشتی تحمیل کرده است. حیاط پشتی ایرانی دی ونک کدام ممکن است به آن است حیاط پشتی محمد مختاری نیز می گویند، به سبک حیاط پشتی های ایرانی کهن، جدا از چوب تنومند، بسیاری از محصولات عکس نیز دارد. برای ادغام کردن حیاط پشتی‌های کوچکی است کدام ممکن است در آن گل‌های رنگی کت و شلوار همراه خود هر فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بوته‌های زرشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات می‌رویند کدام ممکن است افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیزی حیاط پشتی را فراهم می‌کنند.

شکوه بهار در سروستان تهران

در هر کجای این پارک قدم بزنید، جوی همراه خود کاشی های آبی خواهید کرد را همراهی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب کانال را به پارک های مختلف هدایت می تدریجی. همه اینها همراه با صدای پرندگان ساکن حیاط پشتی، حیاط پشتی ایرانی فنک را به یکی اجتناب کرده اند اوقات فراغت بخش ترین حیاط پشتی های تهران تغییر کرده است.

شکوه بهار در سروستان تهران

پهن ترین لاله تهران

لذت تماشای این حیاط پشتی در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه فروردین ماه ۲ چندان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاله های رنگی تمام حیاط پشتی را پر می کنند. حیاط پشتی ایرانی ده ونک یکی اجتناب کرده اند عظیم‌ترین حیاط پشتی‌های لاله‌های تهران در فصل بهار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ساله در فروردین ماه مردمان زیادی اجتناب کرده اند در سرتاسر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مسافران عکس برای دیدن این لاله‌ها به حیاط پشتی ایرانی می‌آیند.

شکوه بهار در سروستان تهران

سوئیت آجری

آلاچیق منصفانه بنای آجری دوباره کار کردن شده است کدام ممکن است به سبک ساختار قاجار در تهران بازسازی شده است، جدا از گرمایش فضای حیاط پشتی، امکان برگزاری رویدادهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروس آموزشی را {در این} حیاط پشتی فراهم کرده است. این حیاط پشتی یکی اجتناب کرده اند حیاط پشتی های متعلق به مصطفی الممالک بود کدام ممکن است در سال های قبلی دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان فضای بی تجربه در اختیار عموم قرار گرفت. غربی ترین سطح این پارک به تپه عجیب و غریب منتهی تبدیل می شود کدام ممکن است روزی منصفانه گورستان باستانی در جهان de Vanac {بوده است}. این تپه عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ قبرهای به جا مانده اجتناب کرده اند آن سال ها تنها مانده است.

شکوه بهار در سروستان تهران

تکثیر احساس جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده

اگر اجتناب کرده اند در شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سمت غرب وارد این پارک شوید، احتمالاً دوگانگی ملیله کاری این محله در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب پارک ملاحظه خواهید کرد را به شخصی جلب خواهد کرد. ساختمان های تعدادی از طبقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس نوسازی محله در شرق این پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس عجیب و غریب محله در غرب این پارک است. اگر قصد بازدید اجتناب کرده اند این پارک را دارید، خطرناک نیست بدانید کدام ممکن است روشن کردن آن در باغ های این پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه زدن آن ممنوع است. پارک ده فنک پارسی مشابه متنوع اجتناب کرده اند جاهای دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری تهران همراه خود اشکال ضعیف جای پارک مواجه است. در صورت امکان اجتناب کرده اند وسایل بار نهایی برای حضور در این پارک بیشترین استفاده را ببرید.

شکوه بهار در سروستان تهران

چوب فنک

همراه خود گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در فراگیر پارک ایرانی ده ونک می توانید اجتناب کرده اند احساس عجیب و غریب این محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار بومی ده ونک نیز دیدن کنید. هر دو می توانید در کوچه های پر پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر قدم بزنید کدام ممکن است بروزترین tp-date ساختمان هایشان قدمتی ۴۰ ساله دارد. وجه مشترک این کوچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی ایرانی ده ونک چوب تنومندی است کدام ممکن است در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا این محله به توجه می خورد. برخلاف شرق این محله کدام ممکن است آپارتمان های نوساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مرتبه به توجه می خورد، در ده ونک غربی ادامه دارد هم می توان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای این محله را اجتناب کرده اند قبلی دید. اجتناب کرده اند پایین دیوارهای تکی این خانه ها ادامه دارد بخشی اجتناب کرده اند حیاط پشتی های آباد ونک به توجه می خورد.

شکوه بهار در سروستان تهران

صحنه های تولید دیگری در فنک

حیاط پشتی ایرانی تنها سطح دیدنی تعجب آور است نیست. کلیسای ارامنه، بازمانده اولین ارامنه ساکن ده ونک، آرامگاه خاندان مستوفی، قبرستان باستانی ونک، زورخانه محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های تولید دیگری {در این} سطح اجتناب کرده اند تهران منتظر خواهید کرد هستند.