شکست هال سیتی با حضور لژیون مستقل – قدس آنلاین | ایستگاه خبریهال سیتی در هفته سی نهم لیگ برتر مقابل لوتون تاون شکست خورد.

به گزارش قدس تحت وب، اجتناب کرده اند هفته سی نهم رقبا های دسته اول انگلیس، هال سیتی میزبان لوتون تون بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۳ بر خوب شکست خورد.

{در این} دیدار لاهیار صیادمانچه شرکت کننده ایرانی اجتناب کرده اند دقیقه ۶۶ وارد پایین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ دقیقه در پایین حضور داشت.

هال سیتی همراه خود این شکست در کلاس های ۴۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ قرار گرفت.

تأمین: خبرآنلاین

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/