شهر تاریخی سوش در ایام نوروز بود


شوش در استان خوزستان یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین سکونتگاه های شناسایی شده است در سیاره است کدام ممکن است احتمالاً در ۴۰۰۰ سال در گذشته اجتناب کرده اند میلاد بازسازی شده است. بر ایده اسناد، شهر باستانی شوش یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت انگیز ترین شهرهای باستانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های سنتی شناسی در آن یکپارچه دارد. این شهر باستانی به در کنار مقبره دانیال نبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تماس گرفتن مقبره دانیال نبی در شهر شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه‌های مجاور آن در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ همراه خود گزارش شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند آثار سراسری ایران به گزارش رسید. شماره ۵۱. موضوع محوطه تاریخی سوزا در جولای ۲۰۱۵ در شهر بن آلمان به گزارش رسید. اجتناب کرده اند دیدنی های این شهر می توان به موزه سوس، بارگاه دانیال نبی (علیه السلام)، کاخ شابور، تپه های باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگ سوس ردیابی کرد. محوطه باستانی شوش در شهر شوش قلمرو وسیعی را همراه خود طیف گسترده ای از بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای ساختار اجتناب کرده اند پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی به همان اندازه دوران اسلامی در بر خواهد گرفت. همراه خود آغاز سفر نوروزی سال ۱۴۰۱ مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران زیادی در فروردین ماه اجتناب کرده اند دیدنی های شوش دیدن کردند. تصویربرداری: یاد سید حمید موسوی

مرجع / ایسنا