شهرداری ساکزا به طور جدی تحت تأثیر بدهی های کلان قرار گرفته استبا توجه به نام ، ارسطو ویلی وی در مراسم تودیع و معارفه شهردار ساکز با بیان اینکه شهرداری و شهردار بیش از 300 مسئولیت دارند ، اظهار داشت: وام اختصاصی به هر شهروند مطابق با بودجه شهرداری در ساکز 7 میلیون و 380 هزار ریال است که بسیار کمتر از سایر شهرهای کردستان و استان های دیگر است.

و ی وی با بیان اینکه رقابت بین شهرها از قبل قوی تر است ، افزود: شهرها محدوده محدودی دارند و خود شهرداری توسعه و رفاه را ایجاد می کند ، بنابراین ما باید از این مزیت استفاده کنیم تا توسعه و رونق اقتصادی را به سقز برساند. “برویم بگیریمش.

شهردار ساکزا به مشکلاتی که شهرداری با آن دست به گریبان است اشاره کرد و گفت: شهرداری ساکزا به طور جدی تحت تاثیر بدهی های کلان قرار گرفته است که علاوه بر مشورت با بانک شهر و تامین اجتماعی برای رفع و تصفیه پرادخت بدهی ها ، ما به طور م areasثر از مناطق مختلف شهرداری و فرصت های موجود استفاده می کنیم.

ویلی شهروندان سقز غیر از مشارکت قابل قبول ترین وی ساکنان کشور را برشمرد و گفت: بازارها و اصناف ساکز در سالهای اخیر در بازسازی بازار مشارکت داشته اند. زنی و ما ، به عنوان مدیریت شهری ، سعی می کنیم دوباره به بازارها اعتماد کنیم تا اعضای جامعه را تشویق به مشارکت در مدیریت شهر کنیم.

شهردار ساکزا از مقامات شهرداری و شورای شهر ساکزا خواست تا وی را در جهت توسعه شهری و ارتقای کمی و کیفی خدمات به شهروندان یاری دهند.

وی تاکید کرد: شفافیت ، جذب سرمایه گذار ، ایجاد پروژه های عمرانی ، استفاده از امکانات گردشگری ، فرودگاه ، استفاده از منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه ساکز ، توزیع عادلانه خدمات شهری به ویژه در حومه ، شایسته سالاری از نظر تجربه و سلامت و تعامل با سرویس دستگاه ها رسان وی اولویت کار خود را در شهرداری ساکز اعلام کرد.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید