شلوغی ترافیک در بزرگراه کاسپین رشت حضور مسافران و ازدحام پمپ بنزین ها


همزمان با آغاز تعطیلات تاسوعا و عاشورا، کارشناس مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در محور کاسپین – رشت حدفاصل منگیل – رودبار خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهرداد برقی گفت: در محور چالوس (از جنوب به شمال) حدفاصل چهارراه شهرستانک – نساء تا منطقه سیاح بیشا ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز جاده ( رفت و برگشت) تی راه چلاو (جنوب به شمال) منطقه شاهاندشت ترافیک نیمه سنگین است.
به گفته کارشناس مرکز مدیریت راه های کشور، در محور کاسپین – رشت حدفاصل منگل – رودبار ترافیک سنگینی وجود دارد و ترافیک روان در محور فیروزکو، محور تهران – شمال اعلام شده است.
وی در خصوص وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: در محور کرج – قزوین حدفاصل مهراویلا – کمالشهر ترافیک نیمه سنگینی وجود دارد.
البراقی محورهای شمالی را عاری از هرگونه تداخل هوایی دانست و افزود: محور شریانی محور نیز ریگان – ایرانشهر است.
کارشناس مرکز مدیریت راه های کشور گفت: لاسم – ارجمند از جمله محورهای تهران – امامزاده داود، جوسم دی جی، شیر بادنا، ونوج کتیج – رامشک فصلی بسته و غیرشریانی بسته است.

مشاهدات عینی نیز حکایت از شلوغی پمپ بنزین های رشت با حضور مسافران دارد.

گرفتار