شعر حاج مهدی رسولی درباره اغتشاشات اخیر را بخوانیدفیلم |

حاج مهدی رسولی از مداحان سرشناس کشورمان در پی اعتراضات و اغتشاشات اخیر کشور به شعرخوانی پرداخت و کلیپی از این مراسم شعری منتشر شد.

عقیق: حاج مهدی رسولی در کشور ما مداحی شناخته شده است بعد اعتراضات و ناآرامی های اخیر در کشور شاهد شعرخوانی بود و کلیپی از این شعرخوانی منتشر شد. متن این ویدیو به شرح زیر است:

اعتراض من درست است
اعتراض شما درست است
اعتراض به حق ما

من طرفدار کسانی هستم که این شانس را دارند
آنها مانند گرگ زوزه می کشند
مانند عقاب ها در انتظار
آنها به واکسن های مرده علاقه دارند
اعتراض دارم

اعتراض من به این تحجر مدرن
اعتراض من به آشفتگی فایده ای ندارد
همیشه برای عموم ناشناخته است
شرم بر کسانی که گفتند زن ها زنده نیستند
همانطور که قرن ها گفتیم زن زندگی است
شما توسط یک گله موش ربوده شده اید
من از وطن پرستان در اقتصاد خسته شده ام
اعتراض دارم

من به تلاش بی پایان ایمان دارم
بر شانه هایم، تا بار درخت را به دوش بکشم
اعتراض دارم

برخی افراد روزانه نان می خورند
بعضی ها دشمن آب آسیاب هستند
بعضی ها خسته هستند من از آن بازدید می کنم دراز می کشند
عده ای که خون شهدای زیادی را به وعده های توخالی دشمنان فروختند
آنها از من و تو نیستند
من به برخی افراد که هیچ نیستند اعتراض دارم
بی تابعیت، بی تابعیت
اعتراض دارم

فیلم این شعرخوانی را اینجا ببینید:

بازدید: ۹۷