شرایط دریافت «هدیه ازدواج» از تامین اجتماعی شامل چه کسانی نمی شود؟


بیمه شدگان مؤسسه تأمین اجتماعی در صورت داشتن شرایط می توانند به مناسبت ازدواج از این مؤسسه هدیه نقدی دریافت کنند که معادل یک ماه حقوق مبنای کسر حق بیمه است.

به گزارش سایت رسانه دیارمرز به نقل از ایسنا، بر اساس ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان اجباری واجد شرایطی که برای اولین بار به عنوان یکی از افراد تشکیل خانواده می دهند، به عنوان هدیه پرداخت می شود. تعهدات سازمان تامین اجتماعی

مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر است با مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف دو سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم بر ۲۴ و در صورتی که مبلغ محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد باشد. در تاریخ ازدواج، مبلغ مقرر به حداقل دستمزد سال ازدواج افزایش می یابد.

در صورتی که زن و شوهر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی و مشمول باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دوی آنها پرداخت می شود. بیمه شدگان تامین اجتماعی که در سنوات گذشته ازدواج کرده و در زمان ازدواج دارای شرایط فوق بوده و کمک هزینه مذکور را دریافت نکرده اند نیز می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

در حال حاضر برای دریافت این حمایت نیازی به مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی نیست و مشمولان واجد شرایط می توانند درخواست هدیه ازدواج را در سامانه خدمات غیرحضوری ثبت کنند.

در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی در قسمت شرایط اخذ این حمایت طبق ماده ۸۵ تامین اجتماعی موارد زیر را ذکر می کنیم.

۱- ازدواج اول مؤمن باشد.

۲- در تاریخ عقد (قرارداد دائم) رابطه کاری بیمه شده با کارفرما به پایان نرسیده است.

۳- بیمه شده باید حداقل ۷۲۰ روز از تاریخ پرداخت حق بیمه ظرف مدت پنج سال قبل از تاریخ عقد دائم داشته باشد.

۴- قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

۵- بیمه شدگان حرفه ای، مشاغل مستقل و داوطلبانه، قالی باف و کارگران ساختمانی مشمول هدیه عروسی نمی باشند.

۶- پرداخت هدایای عروسی به بیمه شدگان از کارگاه های دارای قرارداد کارمزد به عهده کارفرما می باشد.

بیمه شدگان متقاضی می توانند با ورود به سامانه es.tamin.ir و مراجعه به لیست بیمه شدگان/ درخواست حمایت کوتاه مدت/ کمک هزینه ازدواج، درخواست خود را برای دریافت این کمک هزینه ثبت کنند. همسر

گرفتار