شخصیت هایی که در سال ۱۴۰۰ مهمان آنها شدند را به یاد بیاوریدآسمانی |

یاد خادمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقان شهدا می افتیم کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ به زیارت سرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالار شهیدان شتافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحشان را تسبیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود فرستیم.

عقیق:خادمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقان شهدا را به یاد می آوریم کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ به دیدار اربابان شخصی شتافتند.
روحشان را حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بفرستیم.

این کلیپ را در زیر ببینید:

بازدید: ۱۹