شب هشتم محرم در شورای مدرسه الزهرامراسم عزاداری شب هشتم محرم الحرام در مجلس مدرسه الزهرا(س) برگزار شد که حاج اکبر مولایی بر روی منبر قرائت و سخنرانی دکتر دکتر

عقیق: عکس های این مراسم را در زیر ببینید: