سی شب بازدید رایگان از ۳۰ مسجد مازندران


به گزارش تابناک مازندران اجتناب کرده اند سیمای مازندران، قالب معامله با رایگان به مدت ۳۰ ساعت شب در ۳۰ مسجد مازندران اجرا تبدیل می شود.
قالب اعزام گروه انصافاً داوطلبانه تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی پزشکی در کنار همراه خود ویزیت رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش بهداشت به مساجد شهرستان بابل به طور قابل توجهی مناطق محروم در ساعت شب های ماه مبارک رمضان برای اولین بار سازماندهی شد. در ماه مبارک رمضان. ملت در سال ۱۳۸۹ هدف اجتناب کرده اند اجرای این قالب ویزیت رایگان اقشار محروم روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت اقشار حساس، حضور اسناد در مسجد در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت خالصانه کادر درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد اجتناب کرده اند جمله بود. مردمان. قالب مسجد سی ساعت شب همراه خود همکاری بسیج محله پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور بیش اجتناب کرده اند دویست متخصص، متخصص، دکتر کلی، دندانپزشک، پرستار، شرکت ها دندانپزشکی، واکسیناسیون، سنجش فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویزیت مامایی در جاری اجراست. .