سیگانلی تهیه شده از برنج و آرد بدون سیری: تغذیه


واقعا برایم سخت است که از خوردن آرد یا برنج سفید منصرف شوم … انگار نمی توانم این غذا را متوقف کنم و این برنج ساده با پروتئین و چربی است …

اشکالی ندارد چون زود هضم می شوند؟ آیا برخی افراد سریعتر از دیگران آنها را هضم می کنند؟ یا مشکل دیگری وجود دارد

به نظر من پر کردن کسری کالری با خوردن این غذاها بسیار دشوار است ، برخی از افراد چگونه این کار را انجام می دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید