سیل چقدر به کشور خسارت وارد کرد؟رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: میزان خسارات ناشی از سیل در کشور هنوز مشخص نشده است زیرا کارشناسان جهاد کشاورزی، باغات، اراضی کشاورزی، استخرهای پرورش ماهی، کندوها و دام باید میزان خسارت را برآورد کنند. ، که کاری زمان بر است که احتمالاً حدود دو هفته طول می کشد.