سوال گرماسنج بمب: غذا


چند ماده غذایی وجود دارد که برای آنها یافتن اطلاعات تغذیه ای معتبر برایم مشکل است (مانند سیب زمینی شیرین ژاپنی و سیب زمینی شیرین بنفش). اساساً همه منابعی که پیدا کرده ام یا سایت های اسپم هستند یا پایگاه داده های تغذیه جمعی که داده های تغذیه ای را بدون پیوندهای رسمی ارائه می دهند. در برخی موارد ، توزیع کننده داده های تغذیه ای را ارائه می دهد ، اما با گذشت زمان تغییر کرده است ، در حالی که عنصر اساسی ظاهراً تغییر نکرده است ، که باعث شد در وهله اول صحت اطلاعات را زیر سوال ببرم.

من می دانم که آزمایشگاه های دماسنج بمب برای تعیین اطلاعات تغذیه ای مورد استفاده قرار می گیرد ، اما ارسال یک نمونه از یک مورد برای تجزیه و تحلیل به چه صورت امکان پذیر است؟ آیا یک نمونه واحد نماینده معمولی از ویژگی کل است یا نمونه های زیادی مورد نیاز است؟

دیدگاهتان را بنویسید