سوال مایعات: تغذیه


هی! من در مصرف مایعات در طول روز واقعاً بد هستم. من فقط نوشیدن نوشیدنی را به دلایلی که برای من ناشناخته است دوست ندارم. آیا بلعیدن 64 اونس مایعات من در 2-3 ساعت اول روز ، معایبی وجود دارد تا به جای توزیع مایعات در طول روز ، از شر آنها خلاص شوم؟ ما از دانش یا توصیه ای در این زمینه بسیار سپاسگزار خواهیم بود! پیشاپیش از شما متشکرم.

ویرایش: نقطه گذاری مشکل است.

دیدگاهتان را بنویسید