سه هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی متعلق به کارت های بازرگانی است


گزارش کردن پذیرش درد; جنتی گفت: یک سری افراد فقرا را آزار می دهند، در کارت بازرگانی میلیاردها تومان کالا به کشور وارد می شد و باید ذینفعان اصلی کارت های بازرگانی شناسایی می شدند تا از آنها مالیات اخذ شود.

او اضافه کرد :وصول درآمدهای مالیاتی از کارت های بازرگانی در اولویت امور مالیاتی استانداری است. این امر مستلزم همکاری قوه قضائیه و گمرک است.

جنتی ادامه داد: قوه قضاییه شعبه ویژه رسیدگی به مالیات کارت بازرگانی را در استان افتتاح می کند.

او گفت: ۹۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری های استان ایلام طی سال جاری توزیع شد.

جنتی خاطرنشان کرد: انتظار می رود بانک ها و دستگاه های اجرایی در استانداری در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی از بدهکاران مالیاتی بر اساس قانون با امور مالیاتی استانداری همکاری کنند.