سه مرکز نوروزی در آبادان برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است


شهردار آبادان ذکر شد: سه کمپ نوروزی همراه خود قابلیت بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ چادر برای اسکان مسافران نوروزی در آبادان موجود است.

حسین حمیدپور افزود: این اردوها در سالن ورزشی ولی عصر (عج)، سالن تعدادی از منظوره شهدای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیمه خانه برای اسکان مسافران نوروزی پیش سوراخ بینی شده است.
وی ذکر شد: تالار ولی عصر همراه خود قابلیت ۱۰۰ چادر، سالن تعدادی از منظوره همراه خود قابلیت ۵۰ چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خیمه خانه واقع در جاده مهرالثانی کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند مهمانان نوروزی است.
شهردار آبادان اجتناب کرده اند مهمانان نوروزی خواست مقوا واکسن کرونا به در کنار داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کانکس نوروزی ساده برای میهمانانی کدام ممکن است واکسینه شدند حاضر تبدیل می شود.
حمیدپور همراه خود ردیابی به امتحان شده شهرداری آبادان در کنار هم قرار دادن سازی پارک های شهری برای نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمانان در سفر نوروزی، ذکر شد: اسکله بهمنشیر جدا از برگزاری جشن های مختلف، برای خرد کردن نیز برای حاضر ارائه دهندگان اوقات فراغت تجهیز شده است. به مسافران. .
وی خاص کرد: یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است در ستاد نوروزی آبدان به طور قابل توجهی در جستجوی ، راه اندازی شد جاذبه های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار باکلاس تاریخی این شهرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ۴ اتوبوس کودک نوپا گردشگری برای بازدید مسافران اجتناب کرده اند بناهای تاریخی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید. محل قرارگیری های اوقات فراغت این شهر بدون هزینه همراه خود اسکان در امکانات نوروزی اختصاص می یابد.
همراه خود ردیابی به برپایی سه ایستگاه اجتناب کرده اند ممکن است بپرسید: مسافران نوروزی در بدو دسترسی آبادان اجتناب کرده اند طریق اتاقک های اطلاعات اجتناب کرده اند ممکن است بپرسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوهای نصب شده در عوامل مختلف شهر دانش اجباری را خواهند گرفت.
حمیدپور افزایش استاندارد ارائه دهندگان را هدف ستاد نوروزی شهرداری آبادان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امتحان شده شهرداری آبادان حاضر ارائه دهندگان باکیفیت در در یک روز واحد روز به مسافران نوروزی است.
وی ذکر شد: استخر آبی واقع در پارک ۱۷ هکتاری نیز هر عصر موجب نشاط اجتماعی تبدیل می شود.
شهردار آبادان افزود: در راستای ارائه دهندگان رسانی به میهمانان نوروزی ۱۲۰ چشمه ارائه دهندگان بهداشتی در مناطق سه گانه شهری آبادان پیش سوراخ بینی شده است.