سه تن گوشت قربانی بین نیازمندان شوشتر توزیع شد


به همت مجمع خیریه محبان و عاشقان امام حسین (علیه السلام) امروز یکشنبه سه تن دام قربانی بین نیازمندان شهر شوشتر توزیع شد.

مدیرعامل مؤسسه امام حسین (علیه السلام) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایرانیان، گفت: این وعده ها شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ بود که پس از اهدای آن در بین خانواده های فقیر و نیازمند شهرستان توزیع شد. نیکوکاران .

پروین بحرینیا افزود: برای تهیه این وعده ها بیش از سه میلیارد ریال توسط خیرین استان و شهرستان هزینه شد.

وی ادامه داد: علاوه بر توزیع گوشت و مرغ، برنامه های مختلفی از جمله اهدای جهیزیه و توزیع بسته های معیشتی توسط این موسسه خیریه در فرمانداری دهم اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، این موسسه خیریه بیش از پنج هزار خانواده را در شوشتر زیر چتر حمایتی خود قرار داده است.