سلامتی بهترین تعطیلات نوروزی است/ مسئولان نگران وخامت اوضاع در آینده هستند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


خبرگزاری مهر ، گروه استانداری: استان سمنان میزبان نوروز ۱۴۰۱ است اسب ها اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، سفر نوروزی برای مسافران آشفتگی، فرصتی {است تا} ارتباط دادن رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام است، مخصوصاً در نوروز کدام ممکن است کرونا اجازه نمی دهد مردمان همراه خود دلی پر ضیافت کنند.

شرایط نیز یک زمان کوتاه افزایش یافته است، انواع کل {افرادی که} واکسیناسیون را در سه نوبت انجام داده اند بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت، اسبابک ها در نوبت اول ۹۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوبت دوم ۸۹ نسبت {بوده است} کدام ممکن است آرم می دهد تقریباً همه مردمان استان سمنان خوب ارزش دارند. واکسیناسیون برای نبرد همراه خود بیماری عروق کرونر مرکز. آنها درک می کنند، با این حال اولویت ها همچنان موجود است

هاله به همان اندازه حدودی فروکش کرد

در جاری حاضر شهرهای میامی، دامغان، سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمسار برآمدگی زرد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان این ۴ شهر استراحت نسبی دارند با این حال شاهرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی شهر. صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرادان ۴ شهر در اخطار نارنجی هر دو قبر موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها شأن میزبانی اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شهر تولید دیگری است کدام ممکن است صدها هزار زائر رضوی در آن تردد می کنند.

ولی سمنان در امروز گفتن کرد که اجتناب کرده اند پایان تعطیلات نوروزی مدارس استان سمنان شخصی شده است زیرا انواع افرادی که واکسن را دریافت کرده اند باورپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری به همان اندازه حدودی کاهش یافته است، لذا تبصره می شود که ترجیح داده شده است. اجتناب کرده اند سوی افسران قلمرو ای به در اطراف اجتناب کرده اند محدودیت است.

با این حال مهم‌ترین خطر همچنان دوره ای‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان‌سازی کرونا است، از همراه خود ملاحظه به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت شیوع کرونا تنها خوب هفته که هنوز است. سمت جدید، کل استان سمنان یک بار دیگر صورتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد انواع زیادی تحت تأثیر کرونا خواهیم بود.

سلامتی بهترین نوروز است/ مسئولان نگرانند در آینده اوضاع بدتر شود

نکاتی کدام ممکن است باید در مهمانی ها رعایت کنید

خوب کارشناس بهداشت کلی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر کسب اطلاعات در مورد عید دیدانی تاکید کرد: همراه خود تعدادی از نکته آسان می توان شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را رصد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به جشن دیدانی ها ملاحظه کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میان می توان گروه های خانوادگی در دنیای آنلاین ما تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیاب {در خانه} سالمندان طوری این سیستم ریزی کنید کدام ممکن است شلوغی وجود نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند شش نفر در یک واحد خانه نباشند کدام ممکن است فوق العاده ساده است.

الهام غفوریان ذکر شد: دومین کاری کدام ممکن است باید انجام داد، افزایش آب و هوای محلی در روزهای ابتدایی بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مهمانی در حیاط هر دو بالاتر است. سلام خانوار، پیرمردها هر دو افرادی که خانه های حیاط دار دارند، می خواهند روز مشخصی را برای حضور خانوار در حیاط شخصی تصمیم گیری کنند. اجتناب کرده اند طرفی بیشتر است امسال رفتن با را جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از کریستال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریستال اجتناب کرده اند لیوان های یکبار بلعیدن بیشترین استفاده را ببرید.

وی افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است می توان انجام داد اینجا است کدام ممکن است به استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکش یکپارچه دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده ضدعفونی کننده تشکیل الکل را در جیب شخصی داشته باشید به همان اندازه بتوانید همه وقت اجتناب کرده اند شخصی به سمت تخلیه ویروس دفاع کردن کنید. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است می توان در سفر برتر انجام داد، مختصر کردن زمان تحقق همراه خود سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام است. اگر قصد بازدید دارید ربع ساعت کافی است پس باید بدون در نظر گرفتن زودتر اجتناب کرده اند خانه خارج شوید. علاوه بر این اجتناب کرده اند مردمان می‌خواهیم اجتناب کرده اند ابتدای جشن به همان اندازه بالا ربع ساعت ماسک‌های شخصی را روی صورت شخصی نگه دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امسال باید به سختی تملق را کم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کننده را به مصرف کردن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی دعوت نکنیم، به هم احترام بگذاریم.

مسافران باید تحمل تذکر باشند

خوب دکتر در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر، مهمترین اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری کدام ممکن است قابل دستیابی است مردمان در ایام عید همراه خود آن مواجه شوند، بازگشت کرونا به حالت دوره ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شدیدتر اجتناب کرده اند شیوع این بیماری دوره ای شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است اشخاص حقیقی ۲ ساله هستند. ” ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی اجتناب کرده اند خوب طرف، افسران مدام به {آنها می گویند} کدام ممکن است پروتکل ها را رعایت کنند. اجتناب کرده اند طرفی این بیماری تمام نمی شود. مردمان همه وقت {در خانه} می مربوط به. همه مثل هم هستند پس باید به سختی سختی را تحمل کنید به همان اندازه این بیماری زودتر تمام شود.

محمدرضا اسماعیلی در ادعا‌ای ذکر شد: اگر در سال‌های قبلی اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند ماسک همراه خود همین تصورات تخلیه شده بودیم کدام ممکن است نمی‌توان همه وقت {در خانه} ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید به همان اندازه به در امروز شاهد تداوم بیماری عروق کرونر مرکز نبودیم. تاکید کرد: توسط دست مردمان این است که اگر مردمان بخواهند بر سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون نظارت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند آن را کاهش دهند. مردمان اگر نخواهند می توانند خوب هفته تولید دیگری کل استان سمنان را صورتی ببینند.

وی افزود: در امروز یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اقداماتی کدام ممکن است ستاد برای تسهیل بازدید در استان سمنان باید انجام دهد، تحمیل وضعیت هایی برای واکسیناسیون مسافران است، خودروهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری وارد می شوند نیز باید رصد شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد سراسری نیروی محرک رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه وی واکسن را اکتسابی کرده است هر دو خیر.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تحمل تذکر باشد، اشخاص حقیقی نامشخص به بیماری عروق کرونر مرکز نباید به سادگی وارد استان شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توجیه اینکه این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند مسافران رفتن می کنند، سلامت مردمان به خطر نیفتد، از مسافران اجتناب کرده اند آنجا رفتن می کنند از بین خوب به همان اندازه ۴ ساعت در شهرهای استان می گذرانند، شخصی را تامین می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرویس های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوایی ها استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی برای او یا او ویروس را آشکار می کنند.

۵۰۰۰۰ نفر واکسینه نشده اند

ریاست ستاد نبرد همراه خود کرونا اکتسابی ۲ دوز واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش مثبت کرونا را برای ورود مسافر به ملت حیاتی می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استانداری‌ها نیز اخذ مقوا واکسیناسیون مجبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین‌ها بر خودروها نظارت می‌کنند، با این حال اشکال موجود است. اینجا است کدام ممکن است گروه زیادی اجتناب کرده اند مردمان ادامه دارد واکسیناسیون را قابل توجه نمی گیرند.

کاسیان معاون وزیر علوم پزشکی سمنان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود خاص اینکه ادامه دارد ۱۵ نسبت اشخاص حقیقی بالای ۵ سال در استان برای اولین بار واکسینه نشده اند، ذکر شد: ما پیش بینی داریم مردمان با توجه به واکسیناسیون تا حد زیادی مراقب باشند از بروز بیماری عروق کرونر مرکز مقیاس را کاهش می دهد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری سخنگوی ستاد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز اجتناب کرده اند نظارت پرانرژی بر {افرادی که} واکسن اکتسابی نکرده اند خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دانشکده های علوم پزشکی سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرود امتحان شده کنند. برای سازگار شدن همراه خود آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش با توجه به سیستم های شخصی همراه خود سیستم نظارت سراسری. فرمانداران شهرستان ها نیز اطمینان حاصل شود که کسب دانش از محسوس اجتناب کرده اند {افرادی که} واکسن اکتسابی نکرده اند، گروه سیار ویژه ای را برای واکسیناسیون داده ها آموزان تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری سایر ارگان ها در امکانات پرتردد شهر مستقر شدند.

سلامتی بهترین نوروز است/ مسئولان نگرانند در آینده اوضاع بدتر شود

بازدید همراه خود ۲ دوز واکسن

استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ستاد تاج سلطه استان سمنان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود خاص اینکه مردمان استان تاکنون توانسته اند سه نوبت واکسن را پایان دادن کنند، ذکر شد: تاج سلطه وی ذکر شد: خوشبختانه ضعیف واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از آن در استان {وجود ندارد}، لذا اجتناب کرده اند مردمان تقاضا داریم نسبت به این موضوع ابراز اولویت قابل توجه کنند.

آقای محمدرضا هاشمی همراه خود خاص اینکه {افرادی که} ۲ نوبت واکسینه شدند می توانند تردد کنند، ذکر شد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است استان سمنان در راه است، آمادگی مناسب برای پذیرایی اجتناب کرده اند زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهایی کدام ممکن است برای مسافران فکر تبدیل می شود اجتناب کرده اند جمله همراه خود ملاحظه به اینکه همراه خود انجام عملیات ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی اقامتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانسراها، مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره کنار هم قرار دادن شده است، گروه های نظارتی در ایام نوروز در تمامی بزرگراه های شهرستان های استان مستقر خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری برای رعایت پروتکل ها می باشد، از مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر ترین هدف ما در ایام نوروز است. نوروز {برای حفظ} سلامت مردمان استان، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران رضوی است.

وی همراه خود خاص اینکه مجتمع های جدا بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادهای مسکونی باید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی را انجام دهند، افزود: یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند نکاتی کدام ممکن است در ایام نوروز به آن تمرکز داریم دوره ای شدن کرونا برای مسافران نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان است. امیدواریم شاهد این موضوع نباشیم چرا کدام ممکن است استانداری اخیرا در زمینه شیوع کرونا همراه خود قهقرایی مواجه شده است.

ایمنی مردمان توسط خودم کافی نیست

افسران نبرد همراه خود تروریسم تاج سلطه استان سمنان گفتن کرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت باند استان به سمت ویروس کرونا ایمن شده‌اند، با این حال این کافی نیست از چرخه ویروس همچنان پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان می‌فرستد. تردد در هفت شهر تولید دیگری استان سمنان ادامه دارد رها نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو نمی توان تمامی زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی میلیونی رضوی را رصد کرد.

با این حال {در این} شرایط بهتر از کار اینجا است کدام ممکن است اوضاع را به شخصی مردمان بسپاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها بخواهیم مثل همه وقت در تمام جبهه های گذشته تاریخی ۴ دهه انقلاب حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار اراده عکس را برای شخصی آرم دهند. اقدام برای مقابله همراه خود شیوع کرونا به همان اندازه شاهد حادثه کم نوروزی باشیم.

پوشش کارمندان تاج سلطه استانداری سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش علاوه بر این اجتناب کرده اند {افرادی که} واکسن کرونا اکتسابی نکرده‌اند، تقاضا کرد به همان اندازه اسامی تمام {افرادی که} واکسن کرونا را اکتسابی نکرده‌اند را گفتن کنند به همان اندازه همراه خود حضور در ستاد نبرد همراه خود مفاسد مالی، مردمان را راضی کنند. .