سفیر آمریکا: حتی پس از توافق، اسرائیل به ایران مرتبط نخواهد شد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوی همراه خود فرستاده آمریکا در سرزمین های اشغالی مدعی شد کدام ممکن است رژیم صهیونیستی ممکن است هر گونه اقدامی را علیه ایران انجام دهد، حتی وقتی در وین به هماهنگی برسد.

به گزارش قدس اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روزنامه تایمز اسرائیل، تام نایدس، فرستاده آمریکا در سرزمین های اشغالی روز پنجشنبه مدعی شد رژیم صهیونیستی حتی در صورت هماهنگی در وین، همراه خود محدودیت های آمریکا در عدم اقدام علیه ایران مواجه نخواهد شد. . .

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه آمریکا پیش بینی داشت کدام ممکن است اسرائیل در صورت هماهنگی همراه خود ایران در وین سکوت تدریجی، اظهار داشت: قطعا خیر. ما {در این} مورد فوق العاده صریح بوده ایم. اگر به هماهنگی برسیم، کف دست اسرائیلی ها بسته نمی شود. حتی وقتی به هماهنگی نرسیم، قطعا کف دست اسرائیلی ها بسته نخواهد شد. اسرائیل ممکن است هر اقدامی را کدام ممکن است برای دفاع اجتناب کرده اند کشورش مورد نیاز است انجام دهد.

فرستاده آمریکا افزود: رئیس جمهور تمام امتحان شده شخصی را انجام خواهد داد به همان اندازه ایران سلاح هسته ای نداشته باشد. بدیهی است کدام ممکن است آرزو می کنیم این کار را اجتناب کرده اند طریق مجاری دیپلماتیک انجام دهیم.

وی کسب اطلاعات در مورد پیشرفت مذاکرات وین اظهار داشت: اسرائیلی‌ها به خوبی می‌دانند کدام ممکن است چه خبر است، نمی‌گویم در همه زمان ها آن را دوست دارند، با این حال چیزی برای {پنهان کردن} {وجود ندارد}.

این مقام آمریکایی به این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه شناسایی سپاه پاسداران در چارچوب احیای برجام اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی بردن شده است، مستقیما پاسخ داد؟ طفره درگیر شدن

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/