سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش


گروه اقامت ایرنا – پارک ژوراسیک ده ها میلیون سال پیش، روزی کدام ممکن است موجودات غول پیکری به تماس گرفتن دایناسورها روی پایین اقامت می کردند، سفری را برای شما ممکن است کنار هم قرار دادن کرد. دایناسورها در سطح اول مهره داران خونسرد بودند، با این حال بقای آنها در خشکی به حدی بود کدام ممکن است حتی همراه خود وجود جثه های بزرگشان نتوانستند خشمگین بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقرض شدند.

شاید کمتر کسی در دنیا باشد کدام ممکن است کنجکاو نباشد کدام ممکن است کلید وجود شخصی را بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایلی به کشف کردن اصولاً با اشاره به آنها نداشته باشد. پارک ژوراسیک تهران نیز مکانی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی برای بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذراندن اوقات فراغت در حین کسب اطلاعات است. جایی کدام ممکن است می توانید تصور کنید دایناسورها باقی مانده است منقرض نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید آنها را اجتناب کرده اند نزدیک ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترس آنها پی ببرید.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

ژوراسیک. شهربازی تهران

پارک ژوراسیک تهران کدام ممکن است به پارک دایناسور انیماترونیک نیز شناخته شده است، منصفانه پارک آموزشی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت است کدام ممکن است در سعدآباد تهران واقع شده است است. پارک ژوراسیک اولین شهربازی خاورمیانه در بین پارک های تهران است کدام ممکن است همراه خود حاضر بسیاری از مجسمه دایناسور در بسیاری از مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس دقیق به راحتی در دسترس است عموم قرار گرفته است. حتی این مجسمه ها قابلیت حرکت، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه های ویژه خاص شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند جاذبه های پارک ژوراسیک است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود تخصص بازدیدکننده دقیق تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زشت تر به تذکر برسد.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

پارک ژوراسیک در اوایل نوزده نود، در سال ۱۳۹۲، پارک ژوراسیک افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش شخصی را اجتناب کرده اند بالا گرفت. این پارک ۳۰۰۰۰ متر مربع مساحت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن مجسمه ای متحرک اجتناب کرده اند ۲۸ دایناسور به در کنار رئوس مطالب مفصلی اجتناب کرده اند سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی کدام ممکن است می خوردند است. علاوه بر این منصفانه تخم دایناسور در پارک ژوراسیک تهران موجود است کدام ممکن است دایناسور کوچکی اجتناب کرده اند آن سطح می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تخم‌مرغ برمی‌گردد، این مجسمه به عنوان نمونه چگونگی تولد دایناسورها طراحی شده است.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

پارک ژوراسیک تهران در اواخر نوزده نود بخشی اجتناب کرده اند به اصطلاح مجتمع دوگانه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با پارک اسپایدر تهران قرار دارد. حیاط پشتی عنکبوت ها در سال ۱۳۹۸ شمسی افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع این حیاط پشتی خزندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکالات غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معروف، اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجسمه های آنها در ابعاد فوق العاده عظیم است.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

چرا ژوراسیک؟

به نظر می رسد مانند است عنوان این پارک ممکن است را به یاد مجموعه فیلم های معروف پارک ژوراسیک می اندازد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به شبیه به مقیاس مناسب است، از اصطلاح پارک ژوراسیک اولین بار توسط دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده آمریکایی مانکل کریکتون در رمان شخصی در سال ۱۹۹۰ ابداع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۹۳ کارگردانی شد. استیون ستاره celeb سینما. اسپیلبرگ نیز بر مقدمه رمانی به همین عنوان فیلمی مونتاژ.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

این فیلم پس اجتناب کرده اند پارک ژوراسیک کدام ممکن است در سرتاسر جهان ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرهای بزرگی معادل ورشو، هاوانا، لا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف، موزه دایناسورها پارک ژوراسیک به تماس گرفتن «پارک ژوراسیک» فوق العاده ترجیح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز متنوع را به انگشت آورد. ; خودت را پیدا کن در سال ۱۳۹۲ نوبت به تهران رسید به همان اندازه پارک ژوراسیک در محله سعدآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پارک پرواز را افتتاح تدریجی.

جاذبه های گردشگری پارک ژوراسیک تهران

جدا از مجسمه های دایناسور، مجسمه های حیواناتی معادل فیل، کروکودیل، خرس قطبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نیز {در این} مجموعه ترکیبی آوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی اجتناب کرده اند اقامت منحصر به شخص آنها در اختیار بازدیدکنندگان مکان ها. اجتناب کرده اند تولید دیگری چشم اندازها پارک ژوراسیک تهران می توان به کارگاه های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمسازی، استودیو ژوراسیک، سینمای هشت بعدی، ژوراسیک (کافه پارک ژوراسیک) ردیابی کرد.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند دایناسورها همراه خود خانوار هر دو دوستان، می توانید روز شخصی را در سینما هر دو استودیو عکاسی در پارک ۸D را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه پارک ژوراسیک پایان دادن کنید. چشم اندازها عکس معادل منطقه پارکینگ بی نظیر، بوفه، باتلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی برای خانوار ها برای گذراندن وقت همراه خود کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان شخصی برای آشنایی همراه خود دنیای حیوانات ماقبل گذشته تاریخی {در این} پارک.

مجسمه دایناسورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات

در پارک ژوراسیک تهران، مجسمه های غول پیکر متنوع را می توانید اجتناب کرده اند نزدیک ببینید، مجسمه های حیوانات معادل اسب آبی، گوریل، فیل، کینگ کنگ، پاندا، ماموت، خرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. {در این} مجموعه خارق العاده پارک ژوراسیک تهران، بسیاری از دایناسورهای گیاهخوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشتخوار معادل یوروپاسور، یوروپاسور بلند، استگوزاروس، تیرکس، تاروگوزاروس اوزوسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره نیز موجود است.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

یکی اجتناب کرده اند عملکرد های این مجسمه ها اینجا است کدام ممکن است هر مجسمه صدای خاص شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث تبدیل می شود کدام ممکن است به واقعیت نزدیک شود. همراه با آنها رئوس مطالب مفصلی اجتناب کرده اند بسیاری از دایناسورها موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است ممکن است را همراه خود دقت بیشتری راهنمایی تدریجی. علاوه بر این کودکان ساده مجاز به حساس این مجسمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکل عکس همراه با آنها هستند کدام ممکن است شاید در پارک ژوراسیک در سایر عوامل جهان به این راحتی نباشد!

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

استودیو ژوراسیک

ایده کنید پس اجتناب کرده اند منصفانه گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در عمق در دوران ماقبل گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات غول پیکر آن نقطه، می توانید آن یادآوری را برای مقابله با عکاسی پارک ژوراسیک ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چاپ بلافاصله همراه خود عزیزتان منصفانه عکس سوغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر بگیرید. {چه کسی} دوست ندارد همراه خود دایناسورها {در میان} بوته ها غول پیکر عکس بگیرد؟ هر دو شخصی را ده ها میلیون سال پیش تصور کنید؟ آتلیه عکاسی در پارک ژوراسیک تهران این امکان را در اختیار همگان قرار داد.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

سینمای ۸ بعدی

این سینمای ۸ بعدی یکی اجتناب کرده اند جاذبه های مشخص شده در پارک تهران برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان است کدام ممکن است ممکن است بسیاری از تخصص واقعیت دیجیتال را برای همه زمانها {در میان} دایناسورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار اجتناب کرده اند انگشت گوشتخواران رام نشده همراه خود شادی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدرنالین بالا برای بازدیدکنندگانی کدام ممکن است در همه زمان ها راحت هستند فراهم تدریجی. امتحان کردن چیزهای جدید

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

فروشگاه هدایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب ورزشی

وقتی در پارک ژوراسیک تهران قدم می زنید، می توانید اجتناب کرده اند تفریحات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اوقات خوبی داشته باشید. یکی اجتناب کرده اند این علاقه ها، گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در فروشگاه هدایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی است. تا حدودی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی {در این} نیمه همراه خود هم مخلوط کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می توانید همراه خود کسب بلیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی هایی معادل پرتاب توپ {به سمت} دایناسور کوچولو منصفانه دایناسور عظیم پاداش بگیرید!

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

کارگاه سفالگری

یکی اجتناب کرده اند جاذبه‌های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت‌انگیز پارک ژوراسیک، کارگاه سفال ژوراسیک است کدام ممکن است در آن کودک‌ها می‌توانند خلاقیت شخصی را در مونتاژ مجسمه‌های دایناسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات، با بیرون ملاحظه به هرگونه محدودیت در ورزشی همراه خود گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اعماق پارک ژوراسیک تهران، پرورش دهند. اجتناب کرده اند برقراری ارجاع به حیوانات اوقات خوبی داشته باشید

حیاط پشتی عنکبوت تهران در پارک ژوراسیک

پارک عنکبوتی همراه با آن نیز پس اجتناب کرده اند چالش پارک ژوراسیک افتتاح شد، این بار موضوع این پارک به ویژه با اشاره به اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزندگان است. در حیاط پشتی عنکبوت تهران بیش اجتناب کرده اند ۲۰ گونه اجتناب کرده اند اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندپایان معادل عنکبوت، زنبور عسل، مورچه، سوسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خزندگانی معادل کروکودیل، لاک پایین، ایگوانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به حاضر گذاشته شده است. علاوه بر این امتحان شده منصفانه حشره شناس عالی کدام ممکن است دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات هر منصفانه اجتناب کرده اند این اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزندگان به تماس گرفتن «دکتر علیرضا روزی» را همراه با تمامی جاذبه های این پارک موضوعی در تهران ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردآوری کرد، قابل اشاره کردن است.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

جهان اجتناب کرده اند دیدگاه اشکالات

در پارک عنکبوتی تهران، تصور به تخصص ای دائمی داشته باشید کدام ممکن است قابل انجام است مورد توجه قرار گرفت ممکن است به احاطه را تنظیم دهد! {در این} پارک جدا از امکاناتی معادل کافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوسک برای تعیین زنبورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب عسل مرغوب، می توانید اجتناب کرده اند کیوسک VR برای دیدن دنیا اجتناب کرده اند توجه اشکالات بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود چشم اندازها تعدادی از بعدی، خواه یا نه نیازی ندارید بدانید کدام ممکن است چنین حشراتی جهان را چگونه می بینند؟ به نظر می رسد مانند است این می تواند یک اندیشه فوق العاده جالب برای بری حیاط پشتی عنکبوت برای بازدیدکنندگان باشد!

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

میکروسکوپ اشکالات

علاوه بر این نیمه تولید دیگری پارک تهران کدام ممکن است در پارک عنکبوت قرار دارد امکان تبصره اشکالات تاکسیدرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه های آنها را همراه خود مشخصات از محسوس آنها پیشنهادات. نیمه جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها انگیز آن اینجا است کدام ممکن است {در این} اتاقک ها می توانید اشکالات را زیر میکروسکوپ ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار چه دنیای بزرگی در هیکل اشکالات موجود است!

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

چشم اندازها رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در پارک

چون آن است اجتناب کرده اند نامش پیداست همراه خود منصفانه پارک عظیم همراه خود تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح برخورد با هستیم. خواه یا نه قابل انجام است پارکی به این بزرگی پس اجتناب کرده اند منصفانه گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها انگیز در دنیای دایناسورها، جایی برای نشستن، مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده در نظر گرفته شده نکند؟ مطمئنا، Jurashop Park ارائه می دهیم {در این} نیمه {کمک می کند}. ژوراشاپ کافه ای در پارک ژوراسیک تهران است کدام ممکن است بسیاری از {نوشیدنی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات را سرو می تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود آلاچیق ها، پایین های ورزشی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس های بهداشتی تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح ارائه می دهیم کمک بیشتری {در این} پارک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید همراه خود استراحت به در کنار فرزندان شخصی به پارک بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر روزی کدام ممکن است می گذرانید نباشید.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

پارک ژوراسیک کجاست؟

حالا، بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است بود، زمان تصمیم گیری ساختار عمومی حیاط پشتی است. در همین جا می خواهیم برای راحتی ممکن است راه های مختلف حضور در پارک ژوراسیک تهران را دلیل دهیم.

معامله با از محسوس پارک ژوراسیک الان کجاست؟ قلمرو سادات آباد تهران، میدان بهرود (انتهای جاده پاکنژاد)، جاده شقاق، بعد اجتناب کرده اند پارک پرواز.

همراه خود ماشین خصوصی

متعاقباً اگر دوست دارید همراه خود ماشین خصوصی به این پارک بروید، بسته به مبدای کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن در جاری حرکت هستید، می توانید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند مسیرهای پرخطر نماز یادگار امام هر دو چمران به سادات آباد برسید. سپس به معامله با شکسته نشده دهید به همان اندازه به پارک ژوراسیک تهران برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل شخصی را در منطقه پارکینگ آن پارک کنید.

همراه خود اتوبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکسی

حضور در پارک ژوراسیک همراه خود اتوبوس راهی فوق العاده بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی است. تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است همراه خود اتوبوس هر دو جاده BRT به هر کجای تهران کدام ممکن است هستید به میدان صنعت بروید. می توانید در میدان صنعت پرسه زدن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسیر ماشین رانندگی به قلمرو سعدآباد برسید.

علاوه بر این می توانید همراه خود تاکسی خطی اجتناب کرده اند هر سطح تهران به سادات آباد بروید.

توسط مترو

راه بودجه تولید دیگری برای ورود ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بازدید کنندگان سایت به پارک، مترو است. کافی است اجتناب کرده اند طریق جاده ۷ مترو تهران به ایستگاه میدان صنعت بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا پیاده شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا همراه خود ماشین شخصی را به سعدآباد برسانید. علاوه بر این {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است پارک ژوراسیک در روزهای شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه ۷ بعد اجتناب کرده اند ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای پنجشنبه، جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر مناسب اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ صبح به همان اندازه ۹ ساعت شب برای بازدید عموم باز است.

سفری به قلب تهران در میلیون ها سال پیش

علاوه بر این ناسالم نیست به خاطر داشته باشید کدام ممکن است این پارک جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی دارای بلیط درگاه است کدام ممکن است همراه خود تهیه بلیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند شرکت ها پارک ژوراسیک می توانید وارد آن شوید. درگاه پارک ژوراسیک تهران به همان اندازه بهمن ماه ۱۳۹۴ برای هر نفر ۲۵ هزار تومان {بوده است}.

اقامت همراه خود دایناسورها در وسط تهران!

شاید در سال های فعلی شهربازی ها در ایران مورد ملاحظه قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ساله اشخاص حقیقی بیشتری را به شخصی توسل به می کنند. ایده کنید می خواهید اوقات فراغت شخصی را در یکی اجتناب کرده اند پارک های تهران بگذرانید، با این حال متنوع اجتناب کرده اند پارک ها ساده برای ادغام کردن شخصیت، نیمکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاچیق هستند. غیر از آن، وارد شدن به پارکی را تصور کنید کدام ممکن است در آن، جدا از همه این چشم اندازها، می توانید چیزهای جدیدی یاد بگیرید، با اشاره به دنیای جدید بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات شخصی را اجتناب کرده اند جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتی کدام ممکن است در آن اقامت می کنید افزایش ببخشید!