سس های سالم تری که با بره یا استیک استفاده می شوند کدامند؟ : تغذیه


نه سالسا ، سیراچا ، سویا یا هر چیز دیگری.

من قبلاً سس پنیر خامه ای درست می کردم ، مانند پنیر قارچ وحشی یا پنیر پاپریکا و مقدار زیادی خامه ، و تمام خانواده ام آن را دوست داشتند ، اما من آنها را بسیار ناسالم و بسیار کالری دریافت کردم ، بنابراین می خواهم جایگزین هایی برای آنها پیدا کنم.

شاید چیزی با ماست یونانی یا خردل؟ دوست دارم پیشنهادات شما را بشنوم

دیدگاهتان را بنویسید