سردار اشتری: افزایش ۵۱ درصدی تردد در حومه های نوروزی در کشور – قدس آنلاین | ایستگاه خبریفرمانده کل قوا اجتناب کرده اند افزایش ۵۱ درصدی تردد بین استانی اجتناب کرده اند تحریک کردن ساختار نوروزی خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش قدس تحت وب به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، بردحسین بخر وی در بازدید اجتناب کرده اند پلیس راه استان کرج قزوین اظهار داشت: امسال همکاری افراد همراه خود پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در نتیجه کاهش در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در تصادفات رانندگی شد.

وی به افراد طرفدار کرد: فینال ساعات سفر شخصی را همراه خود حوادث تلخ سپری نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله همراه خود خودرو رانندگی کنند. اجتناب کرده اند همکارانی کدام ممکن است ماموریتشان تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت است.

سردار آستری بازدید کنندگان اصولاً محورهای مواصلاتی ملت را با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت صنعتی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود وجود افزایش بازدید کنندگان، تردد {در این} محورها روان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ضرر خاصی گزارش نشده است.

وی خاص کرد: نوروز امسال نیز شبیه سال های قبلی همکاران ما در بخش انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهور در امتداد طرف افراد به طور قابل توجهی ماموران پلیس راهور بودند کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت افراد انجام دادند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/