سخنگوی جانسون: توافق وین به نفع همه است/ می خواهیم مذاکرات سریعتر به پایان برسد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی نخست وزیر انگلیس بار تولید دیگری بر مواضع شخصی مبنی بر لزوم نوک سریعتر مذاکرات وین تاکید کرد کدام ممکن است هماهنگی بسته شدن به نفع همه است.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، «مکس بلین» روز چهارشنبه در نشست خبری کدام ممکن است همراه خود حضور نمایندگان رسانه های خارجی در محل کار نخست وزیری انگلیس برگزار شد، در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار ایرنا مبنی بر موضع مقامات انگلیس در قبال فینال رویدادهای این ملت گفت: وین. گفتگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات باقی مانده: مذاکرات همچنان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بسته شدن هستیم. وی تصریح کرد کدام ممکن است برگام بهتر از امکان باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن به نفع همه است.

وی اجتناب کرده اند اظهار تذکر کسب اطلاعات در مورد موضع بریتانیا با اشاره به موضوعات باقی مانده کدام ممکن است برای بدست آوردن به هماهنگی بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر انتخاب سیاسی آمریکا مهم هستند، خودداری کرد.

سخنگوی جانسون در {پاسخ به} خبرنگار عکس اجتناب کرده اند خبرگزاری ایرنا کسب اطلاعات در مورد اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات ذکر شد: ادامه دارد تاریخی برای تحریک کردن مذاکرات تصمیم گیری نشده است، با این حال می خواهیم بدون در نظر گرفتن زودتر به نتیجه برسیم. این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است صحبت ها تمام شده باشد. خواهید کرد به مرحله بسته شدن رسیده اید.

مذاکرات لغو تحریم ها در وین جمعه قبلی به توصیه به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا وارد فاصله شگفت انگیزی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت ها بازگشتند.

هماهنگی بسته شدن وین در پیش بینی گزینه ها پوشش آمریکا با اشاره به بسیار زیاد اجتناب کرده اند موضوعات کلیدی است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان همین الان در محیط جشن دیپلماتیک نوروز ۱۴۰۱ کدام ممکن است همراه خود حضور سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای تصویر های خارجی در تهران برگزار شد، ذکر شد: – مذاکرات بسته شدن: در سه هفته قبلی ۲ موضوع تقریبا رفع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه رسیدیم. هماهنگی شد، با این حال ۲ موضوع اجتناب کرده اند جمله تضمین های مالی باقی ماند.

وی ذکر شد: اگر طرف آمریکایی نیاز ای برای رفع ۲ موضوع باقی مانده داشته باشد، ما آمادگی داریم در اسرع وقت همراه خود حضور وزیران در وین، رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بسته شدن را متعهد شدن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سطح بسته شدن هماهنگی برسیم.

وی همراه خود ردیابی به لزوم اقدامات ملموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی اجتناب کرده اند سوی آمریکا خاطرنشان کرد: اگر طرف آمریکایی همین الان به درخواست شده است های بقیه ما پاسخ دهد، فردا در وین کنار هم قرار دادن خواهیم بود.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/