سخنران: هیچگاه مانع فعالیت مردم در فضای مجازی نمی شویم/ نحوه تخصیص حمایت های جدید در سال ۱۴۰۱ – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: اینکه ما در جستجوی تعطیلی رسانه ها هستیم، خوب درگیری رسانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم ضمانت می دهم کدام ممکن است به هیچ وجه مانع ورزش افراد در دنیای آنلاین ما نخواهیم شد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همین الان (چهارشنبه، ۲۵ اسفند) در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلویزیونی، دانستن درباره بسیار قدرتمند سود بودجه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز آن همراه خود بودجه های سال قبلی، اظهار داشت: قابل توجه ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه ترین سود بودجه سال ۱۴۰۱ است. مهمترین امتیازات برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات؛ ایده ها کلی معتقد است کدام ممکن است بودجه متعلق به مقامات است. اقتصاد دولتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم مقامات آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است افراد در نظر گرفته شده می کنند بودجه متعلق به مقامات است.

بودجه درمورد به مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت است

وی افزود: بودجه ابتدا به جان افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مدیریت مقامات می پردازد، بودجه تاثیر زیادی بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار از نزدیک مراقب بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات ساختاری بودجه هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بودجه همراه خود مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت پیوند خورده است.

قالیباف همراه خود خاص اینکه کار غیرمولد در ملت افزایش بیشتری دارد، اظهار داشت: همین الان در ملت عدم تعادل های زیادی در بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های پولی داریم.

وی افزود: علیرغم همه اظهارات مقام معظم مدیریت، سایر مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی ممکن است کدام ممکن است میل در ملت ما ساخت است، باقی مانده است در هدف درستی برای ساخت قرار نگرفته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها غیرمولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند است در ملت افزایش بیشتری نسبت به نقش ها دارند. کدام ممکن است مولد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساخت به همان اندازه ثروت، راه رفع هدف اصلی بر ، افزایش {بهره وری} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فرآیند ها فریبنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقتی هستند.

* پوشش های مقامات باید در جهت آسان سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قیمت های عملیاتی باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی شکسته نشده داد: {ما می گوییم} باید وابستگی ما به نفت کم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جبران آن چاره اندیشی شود، درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های مقامات اصلاح شود، پوشش های مقامات آسان شود به همان اندازه قیمت های جاری کاهش یابد. با اشاره به مالیات، درآمدهای گمرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال غیرمولد نیز باید اقداماتی انجام شود.» در عین جاری، مقامات باید قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری شخصی را اصلاح تنبل.

وی افزود: امسال در بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبصره ۱۹ گام های قابل توجه برداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد را موظف کردم کدام ممکن است درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های جاری مقامات را اجتناب کرده اند سه محل مذکور تامین تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} زمینه اقدام تنبل.

قالیباف اظهار داشت: مقامات باید در شش ماهه اول سال بلند مدت به گونه‌ای حرکت تنبل کدام ممکن است قیمت‌های جاری را اجتناب کرده اند سه محل تامین تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر درآمدها مشابه انفال نیز اجتناب کرده اند طریق این سیستم ترتیب بودجه برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری در بخش بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران استفاده شود. ملت. .

* اموال غیرمولد زیادی داریم

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قیمت های جاری مقامات است کدام ممکن است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن اجتناب کرده اند محل مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ به همان اندازه ۹۰ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند محل درآمد گمرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی است. همراه خود این جاری، اموال غیرمولد زیادی داریم کدام ممکن است قیمت نگهداری آن را نیز می پردازیم.

۲ هزار میلیارد تومان بودجه نمایندگی های دولتی است کدام ممکن است {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها آنها خاص نیست

وی افزود: در بخش ترتیب این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه باید {به سمت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است تمام بودجه های کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن اجتناب کرده اند طریق آن تخصیص تبدیل می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نمایندگی های دولتی است کدام ممکن است {بهره وری}، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات آنها خاص نیست.

قالیباف اظهار داشت: دوره ها زیادی همراه خود رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه داشته ایم، با این حال در سال بلند مدت باید تصمیم گرفت باشیم کدام ممکن است این سیستم ۵ ساله هفتم بهبود را کدام ممکن است طی سه به همان اندازه ۴ ماه تولید دیگری به مجلس حاضر تبدیل می شود، همراه خود توافق همه جانبه تدوین کنیم. توانایی ساماندهی ساختار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم.»

رئیس مجلس در ادعا ای همراه خود خاص اینکه چیزی اجتناب کرده اند سبد معیشت افراد برای سال ۱۴۰۱ کم نمی شود، اظهار داشت: بردن پول خارجی محبوب سوء تفاهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر دقیق است.

* رئیس مجلس نمایندگان دانستن درباره نحوه تخصیص حمایت های جدید در سال ۱۴۰۱ هجری قمری دلیل داد.

قالیباف اظهار داشت: سال بلند مدت پول خارجی تک نرخی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ممکن است ارزهای شخصی را روی به واردات کالا بدهد هر دو به ریال صنوبر تنبل.

وی افزود: نرخ پول خارجی ۲ سهم کمتر اجتناب کرده اند قیمت ETS است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقامات بخواهد پول خارجی را به واردکننده بدهد، باید آن را به هزینه ETS بدهد، با این حال اگر قصد دارد به همان اندازه نوک سال پول خارجی را بدهد. زنجیره.، یعنی برای خوردن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد، کار مناسب را انجام داد.» ممکن است هم همین طور در نظر گرفته شده می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصور به مقامات برای هفت نوع کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پله یارانه مورد نیاز را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده مقامات باید کالای الکترونیک بدهد ۹ اینکه به سرپرست خانوار بدهد.

قالیباف اظهار داشت: افراد می توانند بر این ایده کالاهای شخصی را اجتناب کرده اند تمامی فروش ها خریداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این صدور همراه خود شبیه به مقوا های بانکی کدام ممکن است اکنون در اختیار افراد است، صنوبر تبدیل می شود.

* ما ضمانت می دهیم اقلام اولین در اختیار افراد بالا سفره شان قرار خواهد گرفت

وی افزود: مقامات به بیشتر احتمال دارد به همان اندازه نوک این زنجیره حمایت های مورد نیاز را انجام خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن افراد به اقلامی مشابه مرغ، شیر، گندم، آرد، روغن، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را تامین خواهد کرد. خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم مرغ، ۸۰۰ خوب و دنج روغن، ۷۰۰ خوب و دنج گوشت زرشکی، شیر، نان خواستن ماهانه هر شخص بر ایده پشتیبانی می شود است کدام ممکن است باید صنوبر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه باید بر ایده معمولی خوردن ماهانه افراد تامین شود. : یارانه بر ایده قیمت کالای شهریور ۱۴۰۰ است، افراد کالاهای مازاد بر خواستن شخصی را همراه خود قیمت آزاد خریداری می کنند، با این حال به موارد به میزان اندیشه در مورد شده یارانه صنوبر تبدیل می شود.

رئیس مجلس نمایندگان اظهار داشت: ما به افراد ضمانت می دهیم کدام ممکن است مایحتاج اولین افراد بالا سفره شان فراهم تبدیل می شود. {در این} بین امسال بین ۱۵ به همان اندازه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تامین نهاده های دامی مورد بررسی قرار گرفت کدام ممکن است ۴ هزار میلیارد تومان آن به هدف نرسید.

قالیباف خاطرنشان کرد: ۱۲ میلیون نفر در فقر از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلول هستند، در حالی کدام ممکن است ۱۰ میلیون نفر خرس محافظت نهادهای حمایتی هستند با این حال باید توانایی کسب افراد افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شود.

وی افزود: پوشش اساسی مقامات حمایت اجتناب کرده اند نوک زنجیره یعنی افراد است، با این حال قابل دستیابی است مقامات در برخی اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد اجتناب کرده اند تحریک کردن زنجیره حمایت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند این حمایت ها را به همان اندازه نوک زنجیره تامین تنبل. با این حال اگر این حمایت در انتهای زنجیره باشد، ساده باید اجتناب کرده اند طریق کاغذ کار انجام شود ۹ حمایت نقدی.

* برای حقوق بازنشستگان، دانشگاهیان، فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات آموزشی اعتبارات خوبی داریم

قالیباف اظهار داشت: ممکن است به بازنشستگان، دانشگاهیان، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت آموزشی قوت می دهم اجتناب کرده اند خدا، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ببینند اینها بلند مدت ملت را می سازند، فناوری بلند مدت را تربیت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها استعداد می آموزند. آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی توسط دست آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما موظف به معامله با به این مقوله هستیم این دلیل است برای احقاق حقوق این اشخاص حقیقی رهن قرض الحسنه در تذکر گرفتیم.

* همراه خود توافق مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس انتخاب درستی برای اجرای آرایش دانشگاهیان گرفته ایم

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص چیدمان دانشگاهیان اظهار داشت: اجتناب کرده اند سال قبلی در مجلس نمایندگان این موضوع را پیگیری کردیم. این در حالی است کدام ممکن است ۱۲ سال در مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس های قبلی پیگیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی داشته است، گاهی دانشگاهیان اجتناب کرده اند تصمیمی شاد هر دو ناراحت می شدند با این حال همراه خود توافق مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس انتخاب خوبی برای اجرای آن گرفتیم. دشواری.

رئیس مجلس نمایندگان اظهار داشت: بر ایده آئین نامه مجلس نخواهیم شد در تجزیه و تحلیل لایحه بودجه موضوع عکس را در اصل کار قرار دهیم، با این حال طبق شخصی قوانین اگر مجلس به این موضوع رای دهد ممکن است در اصل کار قرار گیرد. بعد اجتناب کرده اند ۱۲ سال به صورت قانونی درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهنده کنجکاوی بیش از حد مجلس به معیشت دانشگاهیان بود. بعد از همه با اشاره به بازنشستگان هم همین بحث را داریم.

* سقف حقوق کارگران در سال بلند مدت ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان است

قالیباف اظهار داشت: حقوق کارگران در سال بلند مدت ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان است. برای تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​بودجه مورد نیاز برای سال ۱۴۰۱ را به رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در تذکر گرفتیم.

وی افزود: برای ایثارگران، جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان فراهم می کند می خواست برای تامین معیشت آنها را اندیشه در مورد ایم، بعد از همه کمیته کاهش، گروه بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور سند تصرف منازل خانوار های محیط نشین برای تعمیر آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط بین شهرداری ها». ما همراه خود اولیا گزینه ها مناسب گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده اسناد همراه خود افراد.

* کمیته ساختار ایمنی روی ریل حرکت نکرد

رئیس مجلس شورای اسلامی دانستن درباره فینال مورد ساختار موسوم به ایمنی (ترتیب دنیای آنلاین ما) اظهار داشت: همه باید بدانیم کدام ممکن است روز دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما همراه خود مسکن پیوند خورده است؛ افراد در دنیای آنلاین ما همراه خود یکدیگر کار با هم دارند. برای هم عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم بفرستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبت دکتر بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران کرونا آموزش دیجیتال یاد بگیرند.

قالیباف خاطرنشان کرد: عده ای در دنیای آنلاین ما نیستند با این حال همه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افراد آنجا هستند. ما باید به سمتی حرکت کنیم کدام ممکن است اطراف سایبری را ترتیب کنیم. این در حالی است کدام ممکن است اخاذی در دنیای آنلاین ما رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان ماهر وجود دارند، متعاقباً باید قانونی شود به همان اندازه مسکن افراد پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد باشد.

وی افزود: برخی نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران در شورای برتر دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند فرماندهان قوا در آنجا حضور دارم، شورای برتر دنیای آنلاین ما {در این} خصوص انتخاب گیری می تنبل؛ مجلس پوشش گذار دنیای آنلاین ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر دنیای آنلاین ما باید {در این} زمینه پوشش های کل نگر داشته باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیته مشترک تجزیه و تحلیل ساختار ساماندهی دنیای آنلاین ما مدتی روی ریل شخصی حرکت نکرد با این حال شورا پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال اصلاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ریل بازگشت.

* ما به هیچ وجه در مسکن افراد با اشاره به دنیای آنلاین ما دخالت نمی کنیم

قالیباف خاطرنشان کرد: برخی می گویند مجلس در جستجوی تعطیل دنیای آنلاین ما، انحلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور افراد در منبر های محدود شده است به معنای واقعی کلمه هستند درگیری رسانه ای برای دشمنان است. از هر لحاظ مسکن افراد در دنیای آنلاین ما موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید زیرساخت های مورد نیاز را {در این} زمینه بهبود دهیم.

وی اظهار داشت: ما به هیچ وجه اجتناب کرده اند تذکر دنیای آنلاین ما مانع مسکن افراد نخواهیم شد. در حالی کدام ممکن است برخی نمایندگی های اطلاعات بنیان کدام ممکن است خوب ارزش بیشتری نسبت به واحد تولیدی های غول پیکر دارند در دنیای آنلاین ما وجود دارند، {نمی توانند} این خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های دیجیتال شخصی را برای استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی ها تضمین کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورا موضوع دنیای آنلاین ما را به نفع افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان افراد قطعا انتخاب گیری خواهد کرد.

وی اظهار داشت: اینکه می گویند ما در جستجوی تعطیلی پیام رسان ها هستیم، جعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک درگیری رسانه ای است. ارائه می دهیم ضمانت می دهم کدام ممکن است به هیچ وجه مانع ورزش افراد در دنیای آنلاین ما نخواهیم شد.

* هر سال در سفر نوروز به اردوی جهادی می روم

قالیباف در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است سفر نوروزی را چگونه می گذرانند، اظهار داشت: طبق این سیستم ریزی {انجام شده} هر سال به در کنار جهادگران به سطح ای اجتناب کرده اند ملت بازدید می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه خود جهادگران به قلمرو جاسک می رویم. .

* اجاره در در هر مکان واحد ضعیف است، حتی برای ساخت خودرو

او دانستن درباره جنجال خودرو اظهار داشت: تذکر خصوصی ممکن است با اشاره به خودرو اینجا است کدام ممکن است اجاره هر جا کدام ممکن است باشد ناسالم است، حتی برای خودرو. خواه یا نه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای صنعت جزو میل های ما نیست؟ اجاره بی قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط برای مشابه محصول نیز خوشایند نیست. حمایت ساخت باید اولاً رقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً مشروط باشد. با این حال هیچ خوب اجتناب کرده اند این شرایط برای خودرو رعایت نمی شود.

* ما خواستن به اصلاح درست حکومت نیروی دریایی داریم

قالیباف دانستن درباره جنجال نیروی دریایی افزود: ممکن است همراه خود فضای نیروی دریایی شناخته شده هستم. ما دیر یا زود هستیم کدام ممکن است نیازمند بازنگری قابل توجه در نظامی به طور معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی جدید به نظامی، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم. سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال حقوق سربازان اصلاح قابل توجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال ۳.۵ میلیون تومان به سربازان مجرد صنوبر تبدیل می شود.

وی افزود: به همان اندازه سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان به سرباز صنوبر می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مصوبه امسال معمولی پرداختی برای سرباز حدود ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان است.

قالیباف اظهار داشت: خوب سرباز همراه خود ۲ فرزند حداقل حقوق کارمند را خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مقامات، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد کل نیروهای مسلح باید در موضوع نیروی دریایی بازنگری قابل توجه داشته باشند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه ایمنی سراسری ملت درهم آمدن است حضور سرباز در ملت است، تاکید کرد: نباید برای همه افرادی که وارد خدمت سربازی می شوند این سیستم ثابتی داشته باشیم.

قالیباف تاکید کرد: به همان اندازه سال ۱۳۷۸ حقوق ماهیانه سرباز ۴۵۰ هزار تومان بود کدام ممکن است حتی کفاف قیمت های بازدید او را نمی دهد.

* یکی اجتناب کرده اند مشکلات ملت مرکزی در تخصیص اعتبارات

رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات محوری ملت در تخصیص بودجه است. تقریباً سی به همان اندازه چهل هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند بودجه سال ۱۴۰۱ به استان ها منتقل کردیم. در تخصیص این بودجه ۲ مبنا وجود داشت. پنجاه سهم را به طور مساوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه سهم تولید دیگری را بر ایده شرایط قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعیتی تخصیص می دهیم.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/