سامانه بارشی جدید از روز جمعه در آسمان آبادان آغاز می شود


این هفته در خوزستان بارانی خواهد بود.

سامانه بارشی جدید از روز جمعه در آسمان آبادان آغاز می شود
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی خوزستان: سامانه بارشی از روز جمعه شهر خوزستان را تحت تاثیر قرار می دهد که در مناطق مختلف به ویژه نیمه شمالی رگبار و رعد و برق خواهد بود.

و این سامانه تا روز یکشنبه در آسمان استان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در این مدت آبادان و خرمشهر نیز از باران رحمت الهی بهره مند شدند.
سازمان هواشناسی همچنین نسبت به تداوم مه و کم دید افقی هشدار داد.

محافظه کاری امروز و فردا فضای باثباتی حاکم است. این سامانه بارشی از روز جمعه وارد کشور می شود.

با ورود سامانه بارشی به غرب آبرناک در روز جمعه در برخی مناطق غرب و شمال غرب بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.