سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان


چرم

مهر ۱، ۱۳۹۹

یوگای خنده

مهر ۲ ، ۱۳۹۹

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
ساعت 1:000 ساعت 12 ساعت
به صورت حضوری و با حضور خانم دشتبان برگزار می شود.
هزینه درس 50،000تومان.
با شماره ثبت نام کنید 36276771صدا زدن
یا به شماره 09160358760 به واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید