سازمان همکاری اسلامی نباید فلسطین را فراموش کند/ ثبات در کابل ثبات در تهران است – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست وزرای امور خارجه گروه همکاری اسلامی به میزبانی اسلام آباد همراه خود تاکید بر ایده ها قاطع ایران در موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد اجتناب کرده اند پوشش های آمریکا در قلمرو، وضعیت افغانستان را ناشی اجتناب کرده اند همین پوشش ها دانست.

به گزارش قدس اینترنت ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان کدام ممکن است دیروز سه شنبه برای نمایندگی در اجلاس وزرای همکاری های اسلامی عازم اسلام آباد پاکستان شده بود، اجتناب کرده اند حضورش {در این} نشست مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در اجلاس وزرای خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارشد ملت ها اعضای گروه کنوانسیون اسلامی مایه مباهات هستند.

وی اظهار داشت: این شانس را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین سالگرد استقلال پاکستان را به دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر عاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادران گران قیمت پاکستانی به طور قابل توجهی دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابسته عاشق جناب آقای شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه امارات تبریک می گویم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی پاکستان به خاطر بازدید کننده نوازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال گرمشان.» اجتناب کرده اند کارگران در کنار تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین می کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی در قلمرو غرب آسیا پایه در فاجعه فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها دارد کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان تمدید شده ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پیچیده ترین} فاجعه در نظام بین الملل یاد کرد.

خطیب زاده: ایجاد گروه همکاری اسلامی اساساً مبتنی بر آرمان فلسطین است

وی شکسته نشده داد: شناخته شده به عنوان مشاور یکی اجتناب کرده اند اعضای مؤسس گروه همکاری اسلامی، نیازی به اشاره کردن این نکته نمی بینم کدام ممکن است ایجاد این گروه بر مقدمه آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بازگشت همه فلسطینی ها به اجدادشان است. فلسطین، پایتخت ابدی بیت المقدس، باید میل بی نظیر آن باقی نگه دارد. بدست آوردن به این هدف برتر باید هسته بی نظیر همه اقدامات ما باشد.

باسم حسین امیرعبداللهیان، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: مردمان محروم هستند.

تهران اجتناب کرده اند سازش برخی کشورهای اسلامی همراه خود رژیم اسرائیل انتقاد می تدریجی

خطیب زاده شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند تاسف بارترین تحولات سال های فعلی اینجا است کدام ممکن است پوشش های فریبکارانه رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی بی نظیر آن آمریکا در پیشبرد پوشش روال سازی استعماری همراه خود کشورهای اسلامی مورد استقبال برخی اجتناب کرده اند اعضای این گروه قرار گرفته است. این امر زنگ خطری را برای کنجکاوی مندان به وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت امت اسلامی به صدا درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو گروه همکاری اسلامی همواره هرگونه روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای وزیران امور خارجه نیز در مکرر شخصی تمامی انواع روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی را رد کرده است. گزینه ها در مقاطع مختلف، روال سازی روابط همراه خود رژیم را محکوم کرده است، اجتناب کرده اند جمله تقاضای تحریم عاملان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افتادگی عضویت کشورهای عضوی کدام ممکن است گزینه ها گروه را نادیده می گیرند، متعاقباً مورد نیاز است گروه همکاری اسلامی در عین جاری. همراه خود تاکید بر موضع همیشگی شخصی، مخالفت قابل توجه همراه خود هرگونه اقدام سازشکارانه در پیشبرد پوشش پلید روال سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز متعهد شدن تدابیر ملموس به سمت آفت وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت امت اسلامی. “.

عاقبت منازعه کنندگان ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانی است

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند روال سازی روابط رژیم اسرائیل همراه خود برخی کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، افزود: برای متحدان مسلمان آن هدف عکس ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک تلخ خیانت اول به بیت المقدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین مبین اسلام را چشیده اند. هر کس.”

خطیب زاده تاکید کرد: می دانیم کدام ممکن است روال سازی روابط همراه خود این رژیم غاصب ظلم آشکاری در حق مردمان مظلوم فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور این الگو، رژیم صهیونیستی را الهام بخش به حمله به رژیم متزلزل فلسطین در مناطق متخلخل تحمل سیطره شخصی می تدریجی. سرانجام به هدف بی نظیر شخصی کدام ممکن است غصب مناسب فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل ملت اجتناب کرده اند نیل به همان اندازه فرات است، خواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران مشخص است کدام ممکن است رویای صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانشان تعبیر خوشایندی برای او یا او نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواست خداوند سریع جهانیان ایجاد مقامات اسلامی فلسطین را در شهر القدس جشن خواهند گرفت. -قدس الشریف.

نیاز تصمیم گیری آینده فلسطین به انگشت ساکنان این قلمرو

سخنگوی پوشش خارجی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است کدام ممکن است آینده فلسطین را باید به مردمان محلی این سرزمین سپرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه جمهوری اسلامی ایران طرحی ۴ ماده ای را برای «برگزاری همه پرسی سراسری» راهنمایی کرد. در فلسطین» کدام ممکن است در دبیرخانه گروه ملل متحد به پرونده رسید با بیرون شک بالا حیات صهیونیستی در فلسطین ۹ اجتناب کرده اند طریق راه رفع ارتش هر دو ابتکارات سیاسی، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند طریق عالی همه پرسی دقیق کدام ممکن است در آن همه ساکنان سرزمین های اشغالی فلسطین در آن شکست خوردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه فلسطینی های به ناحق آواره نمایندگی می کنند.» همراه خود هر دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشینه سیاسی».

وضعیت افغانستان نتیجه پوشش های نادرست آمریکاست

وی اظهار داشت: افغانستان در این زمان همراه خود مجموعه‌ای اجتناب کرده اند فاجعه‌های سیاسی، اجتماعی، مالی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی مواجه است کدام ممکن است نتیجه مستقیم پوشش‌های نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات یکجانبه غیرمسئولانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسنجیده آمریکا در ۲ دهه قبلی است. جمهوری اسلامی ایران وفاداری در کابل را وفاداری در تهران می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند سقوط مقامات قبلی تمام امتحان شده شخصی را برای تحمیل صلح، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در افغانستان به کار گرفته است. راه خروج افغانستان اجتناب کرده اند وضعیت کنونی استفاده اجتناب کرده اند تمام نیروی انسانی همراه خود کمک به تشکیل عالی حکومت اطراف همراه خود مشارکت همه گروه های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومی افغانستان است.

خطیب زاده همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار غرب در برخورد همراه خود افغانستان، اظهار داشت: غرب همراه خود متعهد شدن پوشش قحطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قحطی آسیب های فاجعه باری را به بار معرفی شده است است. فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی ناشی اجتناب کرده اند تحولات سیاسی فعلی در امتداد طرف فاجعه انسانی ناشی اجتناب کرده اند شرایط دردسرساز مالی وضعیت آن ملت کدام ممکن است همراه خود مصادره اموال مردمان افغانستان توسط اشغالگران تحریک کردن شد، منجر به افزایش مهاجرت به کشورهای همسایه اجتناب کرده اند جمله جمهوری اسلامی ایران تبدیل می شود.

تقاضا تهران اجتناب کرده اند طالبان

وی همراه خود ابراز اولویت اجتناب کرده اند وضعیت دردسرساز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در افغانستان اظهار داشت: ما معتقدیم کدام ممکن است شرایط کنونی زمینه مناسبی را مورد استفاده قرار گیرد گروه های تروریستی به طور قابل توجهی داعش در افغانستان برای توسل به انرژی تحمیل کرده است کدام ممکن است این امر درهم آمدن است نزدیک کردن به قلمرو است. مقامات ها کشتی کمک های بشردوستانه برای افزایش وضعیت جمهوری اسلامی ایران ضمن همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدردی مناسب همراه خود مردمان افغانستان {در این} شرایط دردسرساز، هیئت حاکمه غیر دائمی تشکیل مقامات اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری نیازها شناسایی شده است در سراسر جهان شخصی را الهام بخش کرده است. تعهدات، اجتناب کرده اند جمله احترام به حقوق دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان.” این گروه روابط شخصی را همراه خود مردمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم شخصی را همراه خود گروه های مختلف قومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی در تشکیل عالی مقامات بی طرفانه اطراف ترتیب خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کسب اطلاعات در مورد تهدیدات قلمرو اظهار داشت: تهدیدات امنیتی جهان اسلام {هر روز} به شکلی جدید در جاری ایجاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم تکفیری کدام ممکن است زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حمایت غرب است، همچنان در قلمرو ما مبتلا است. این اقدام وحشیانه در نتیجه فاجعه دردناک ناشی اجتناب کرده اند انفجاری کدام ممکن است در نماز جمعه در مسجد کوچا ریسالدار پاکستان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن انواع زیادی اجتناب کرده اند نمازگزاران بیگناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه تاسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه فراوان شد. به خانوار های قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حکم دادن این جنایت هولناک کدام ممکن است وحدت اسلامی را هدف قرار داده است، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت گروه همکاری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای آن در مقابله همراه خود پدیده شوم تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​حمایت اجتناب کرده اند امتحان شده های مقامات پاکستان {در این} زمینه فوق العاده ضروری است. علاوه بر این قویاً اجتناب کرده اند مقامات پاکستان می‌خواهیم به همان اندازه اقداماتی را برای تضمین ایمنی اجتناب کرده اند آوارگان – به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی – به سمت سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات گروه‌های تروریستی تکفیری متعهد شدن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز را {در این} زمینه برای جلوگیری اجتناب کرده اند حمله ها تا حد زیادی انجام دهد. توسط گروه های افراطی علیه فرقه های مذهبی.

وی کسب اطلاعات در مورد سوریه نیز اظهار داشت: اجتناب کرده اند تحولات خوش بینانه فعلی در روابط جمهوری عربی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای قلمرو استقبال می کنیم. جمهوری اسلامی ایران حمله ارتش اسرائیل به سوریه اجتناب کرده اند جمله حمله فعلی به شمال سوریه را از نزدیک محکوم می تدریجی. حومه دمشق، کدام ممکن است در نتیجه تلفات شد، در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواستن به ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مناسب مردمان سوریه حمایت کرد.

به نظر می رسید ایران به همسایگانش

چون آن است خطیب زاده کسب اطلاعات در مورد موضع تهران در قبال همسایگان شخصی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره اجتناب کرده اند رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به کشورهای عضو گروه اجتناب کرده اند طریق گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های صلح جو حمایت کرده است. ایران {در این} دیدار ارزشمند بر اهمیت رفع دشواری کشمیر تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق اظهار داشت‌وگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های دیپلماتیک اظهار داشت: ایران آمادگی مناسب شخصی را برای حاضر همه قابلیت‌های شخصی به ۲ طرف کمک خواهد کرد که شما رفع این موضوع گفتن می‌تدریجی.

وی شکسته نشده داد: بدست آوردن به بلند مدت روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت امت اسلامی جز همراه خود وحدت، تقریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت روزافزون مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی محقق نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع باید مهمترین هدف راهبردی جهان اسلام اجتناب کرده اند سوی گروه ملل تلقی شود. همکاری اسلامی.» گروه کنوانسیون اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری آن، اجتناب کرده اند جمله کومسک، خواستن در این زمان کشورهای اسلامی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت اجتناب کرده اند این همکاری، بر این ادراک است کدام ممکن است هدف آخرین این امر باید کمک به رشد ثابت اعضا بر مقدمه مشارکت اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت مشترک آنها باشد. مایلم گفتن کنم کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران رسما آمادگی شخصی را برای اجرای سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو گروه همکاری اسلامی (TPS/OIC) گفتن کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای ژوئیه ۲۰۲۲ اجرایی ممکن است. محل کار توافق COMSCO گفتن کرد کدام ممکن است همراه خود اجرای این سامانه شاهد افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای اسلامی خواهیم بود. توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در مقابله همراه خود فاجعه کرونا اجتناب کرده اند جمله ساخت واکسن را می توان همراه خود سایر کشورهای اسلامی نیز به اشتراک گذاشت. امیدواریم همراه خود تسهیل حضور نمایندگان کشورمان در گروه همکاری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مسئولانه همراه خود گروه همکاری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ملت میزبان، شاهد گام های ممکن در جهت رشد همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی بین اعضا باشیم.

خطیب زاده در طولانی مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای حادثه منا اظهار داشت: همراه خود کاهش اپیدمی بیماری عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ایمنی کافی برای گروه بشری به سمت این ویروس ویرانگر، امیدواریم در کل این دوران شاهد اتحاد مجدد مسلمانان باشیم. دوران نبرد حاجی ابراهیمی. علاوه بر این امیدوارم این نشست موقعیت مهمی در ارتقای همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد کشورهای اسلامی در مسیر درست روشن انزوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شکست اشغالگر قدس، آزادی مناسب سرزمین‌های فلسطینی اسلامی زیر انگشت صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تشکیل فلسطین بی طرفانه داشته باشد. {در این} ادعا آمده است: «تمام فلسطین در وسط بیت المقدس مقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گام موثری در کاهش مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن برادران افغان ما برداشته است».

تأمین: تسنیم

ts/

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/