ساث جشنوارا آسمان هشتم از استانی به ملی عتیق یفت – قدس آنلاین | پاگاه خبرمدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (رضوان الله تعالی علیه) استعفا داد: مردم روستای کردوره رضوی برکنار شدند.

به قلم گازرش قدس آنلاین، ابراهیم ذاکری ساشا شنبه شب در آیین تحریریه نخستین جشنواره ملی روستایی فرهنگی هنری آسمان هشتم در حسینیه امام رضا (علیه السلام) رستای کردر رضوی به برکت وجود عید مبارک و قیامت آنها کردر رضوی در جشنواره پس از نشینی نگرندند و برگزاری در نتیجه همت، ولی عنان و حامیت کاندید نشد، این اداره کل حناری نمایشی در اختیار هانری کاشور آست است.

ما آن را از تاریخ قبلی جشنواره، در رستای، کردر رضوی، اشاره به کرد و افزود گرفته ایم: مردم عین روستا، در سال ۸۶، جشنواره فرهنگی هنری و ورزشی آسمان هشتم با هدف ترویج فرهنگ رضوی رضوی، رقاز شهران شاهر. Shahr 1 این چیزی است که من می خواهم.

مدیر کانون فرهنگی هنری امام المنتظر (رضوان الله تعالی علیه)، رستای کردار رضوی، آدم داد: نخستین جشن واره ملی روستایی فرهنگی، هنری آسمان هشتم از امروز به مدت ۳ روز.

وی گفت: آئین ختم در جشنوارا نز ۱۲ اسفند برگزار و از برگزیدگان رشته های پنگ گنه تجلیل خواد شید.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/