زیر نور ماه (بی تو) با صدای حاج محمود کریمیمنتظر هر شب جمعه:

گروهی زیر نور مهتاب شب های جمعه هر هفته در حال و هوای زیارت سیدالشهدا علیه السلام با صدای تعدادی از محبان اهل بیت علیهم السلام منتشر می شود.

عقیق: نماهنگ (بی تو) با صدای حاج محمود کریمی و پخش علی افسری از گروه زیر نور ماه، انتشارات موسسه عقیق.

گروهی زیر نور مهتاب شب های جمعه هر هفته در حال و هوای زیارت سیدالشهدا علیه السلام با صدای تعدادی از محبان اهل بیت علیهم السلام منتشر می شود.

تعداد بازدید: ۵۹

تعداد بازدید: ۱۵

شما که با نام او زندگی می کنید

***

شما که با نام او زندگی می کنید
من بدون تو میمیرم

خدا خواست سایه تو روی سرم باشد
شب و روز در حرم مواظب خواهم بود

.
من فقط به این دادگاه تکیه می کنم
من نمیتوانم ترکت کنم

خیلی دوستش دارم

.
حسین جانم حسین جانم حسین جانم

.

بیا به من اطلاع بده
مرا زیر پای عزاداران دفن کن

.
مثل کبوتری که پرید
غم دنیا بر سرش افتاده است

.
ببین چقدر فقیر از تو دورم
من نمیتوانم ترکت کنم
خیلی دوستش دارم

.

حسین جانم حسین جانم حسین جانم