زیارت اسلام یکی از سرمایه های بهشتی شده است


مبایعه نامه دومین اطلاعات آموز در حادثه تروریستی حرم رضوی:

حجت الاسلام دارایی است احتمالاً یکی از طلاب مجروح حادثه تروریستی حرم رضوی لحظاتی پیش در بیمارستان به مبایعه نامه رسید.

عقیق: حجت الاسلام دارایی از طلاب مجروح حادثه تروریستی حرم رضوی لحظاتی در گذشته در بیمارستان کامیاب مشهد مقدس به مبایعه نامه رسید.

زیارت اسلام یکی از سرمایه های بهشتی شده است

به همین دلیل گزارش، مصادف همراه خود سومین روز از ماه مبارک رمضان است کدام ممکن است سه اطلاعات آموز حاضر در صحن پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) مورد حمله شخص خاص همراه خود چاقو قرار گرفتند کدام ممکن است بلافاصله دستگیر شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط پلیس به پلیس توجه عرضه گرفت. پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان ایمنی حرم مطهر برای عجله به بیمارستان منتقل شدند.

این سه دانش آموز از دانشجویان فداکار جهادی هستند کدام ممکن است سال ها در محیط شهر مشهد در راستای محرومیت زدایی خدمت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم برای توافق ورزش های ماه مبارک رمضان راهی گردهمایی گروه های جهادی محیط شهر مشهد شدند.