زمان برگزاری امتحانات پیش جلسه در مدارس خوزستان تغییر کرد


مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان: تاریخ برگزاری آزمون های مقدماتی کلیه مقاطع تحصیلی این استان از پنجم به پانزدهم آذرماه موکول شد.

بابک نوری زاده گفت: آزمون های پیش جلسه آزمونی برای سنجش میزان آمادگی دانش آموزان برای دوره های هدفمند است.

وی گفت: سایر امتحانات تمامی مقاطع تحصیلی در تاریخ های مقرر یعنی ۱۶، ۹ و ۲۳ آذرماه برگزار می شود.

نوری زاده ادامه داد: این تغییر تاریخ به دلیل زمان برگزاری امتحانات با برنامه هفته بسیج منطقه ای در سطح ادارات و نواحی آموزشی است.

هفته بسیج از پنجم آذرماه آغاز می شود.