زائران عتبات در انتظار خبر خوش/ استقبال عراقی ها از بازگشایی مرزهای زمینیمدیرکل روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره:

مدیرکل حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج همراه خود ردیابی به استقبال مسئولان عراقی از بازگشایی مرزهای زمینی همراه خود ایران، اظهار داشت: بازدید زمینی به عتبات در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقان این بازدید مذهبی منتظر خبرهای خوش از سوی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت هستند. مذاکرات.”

عقیق:بازدید بزرگراه ای به بازو اندازها همراه خود شیوع بیماری کرونا از مارس ۱۹۹۸ به حالت افتادگی درآمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم تمایل ایران برای بازگشایی مرزهای زمینی، عراق حتی همراه خود وجود مدیریت، تمایلی به این کار نماد نداده است. کرونا در ماه های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازدید اثیری به عتبات، مقامات عراق ادامه دارد بازدید زمینی زائران ایرانی به عراق را از بالا نگرفته است.

به معنای واقعی کلمه هستند، طرف عراقی سال قبلی چندین بار وعده بازگشایی مرزهای زمینی را داده بود کدام ممکن است در زمان گفتن شده محقق نشد. همراه خود این جاری، سیدصادق حسینی رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در بازدید به عراق نیروی کار را همراهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ها مختلف دانستن درباره بازگشایی مرزهای زمینی همراه خود عراق بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کرد.

وحید اسکندری مدیرکل روابط کلی بنیاد حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره اظهار داشت:لوگو وی همراه خود ردیابی به بازدید رئیس این گروه به عراق برای تسهیل در امور زائران، به خبرنگار حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره خبرگزاری فارس اظهار داشت: این گروه اطمینان حاصل شود که تسهیل در امور زائران به ملت عراق بازدید کرده است.اکثر موضوع مورد تجزیه و تحلیل بازگشایی مرزهای زمینی به روی زائران ۲ ملت است.

وی تصریح کرد: بدون شک یکی از است موضوعات بی نظیر مذاکرات هیئت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره همراه خود افسران عراقی، بازگشایی مرزهای زمینی به روی زائران ۲ ملت است.

مدیرکل روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره ملت انگیزه بی نظیر بسته شدن مرزهای زمینی را توسعه … کرونا وی افزود: همراه خود ملاحظه به برای تمدید سفرهای اثیری به عتبات طی ۴ ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این واکسیناسیون فشرده در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مناسب دستورالعمل های بهداشتی، پیش بینی {می رود} به مرزهای زمینی کمک شود. افسران بازگشایی ۲ ملت

اسکندری اظهار داشت: ادامه دارد گذشته تاریخی از واقعی بازگشایی مرز زمینی خاص نیست، با این حال همراه خود خاص شدن زمان بازگشایی، داده ها کلی در اختیار مردمان قرار خواهد گرفت. همراه خود حضور در این هدف، شاهد تخفیف‌ها در بازدید خواهیم بود.

تأمین: فارس