رژیم صهیونیستی محکوم به زوال استعقیق: به نقل اجتناب کرده اند المسیره، بیش از حد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین همراه خود ردیابی به اینکه ملت فلسطین حامی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی {خواهد بود}، تاکید کرد: قدس اجتناب کرده اند آن ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین سرزمین ما است.

وی افزود: ملت ما نیاز محکم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند قدس نمی گذریم. سربازان ما مساحت فلسطین را اجتناب کرده اند بازداشتگاهها گرفت به همان اندازه تونل آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردان جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی ۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس محافظت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه دژ از دوام است.

النخاله تاکید کرد: شمشیر قدس حامی قدس {خواهد بود}. ما به همان اندازه باور پیروزی عقب نخواهیم نشست.

وی در شکسته نشده اجتناب کرده اند حمایت تمام قد ایران اجتناب کرده اند فلسطین در راه آزادی فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس سخن اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: روز قدس کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی امام خمینی(ره) نامگذاری شد، روز وحدت عبارت مسلمانان {در سراسر} دنیا در یاری قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت مقاوم .

النخاله اجتناب کرده اند شهید حاج قاسم سلیمانی شناخته شده به عنوان شهید قدس عنوان برد کدام ممکن است نمادی برای همه سربازان به خاطر قدس شد.

دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین بر باقی ماندن هویت اسلامی قدس تاکید کرد.

شیخ عیسی قاسم: رژیم صهیونیستی محکوم به تخریب است

شیخ عیسی قاسم رئیس شیعیان بحرین اظهار داشت: امت ما در این زمان وظیفه بزرگی احیا کردن روز جهانی قدس به سمت همه چالشها دارد.

وی بر نیاز تحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش تا حد زیادی در روز قدس امسال در مقابل همراه خود سالهای قبلی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه رویارویی قابل توجه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تر اجتناب کرده اند سالهای زودتر باشد.

عیسی قاسم اظهار داشت: مسجدالاقصی کشف نشده حمله ها صهیونیستها قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهترین شبح به قداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه الهی این مسجد است. ملتهای مسلمان حامی حرمت اسلامی هستند. ملت بحرین به تمیز کردن لکه ننگ روال سازی اهتمام دارد. ملت ما زودرس کشورها روز جهانی قدس را گرامی ممکن است داشته باشد.

وی افزود: قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت سالامی اجتناب کرده اند هجمه رژیم صهیونیستی مبارزه کردن می برد.

شیخ عیسی قاسم، رژیم صهیونیستی را محکوم به تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی به زباله دان گذشته تاریخی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گرامیداشت روز قدس امسال شرایط خاص شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود توانایی انجام شود.

وی بر نابودی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود تحرکات روال سازی روابط همراه خود این رژیم تاکید کرد.

ابواحمد فواد معاون دبیر کل جبهه مردم برای آزادی فلسطین هم اظهار داشت: ابتکار امام خمینی(ره) در زمینه روز قدس، وجدان جهانی را به سمت وظیفه های اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی قرار داد.