روغن سبزیجات). بنابراین دریافت 15.5 گرم امگا 6 از تخمه آفتابگردان و بادام زمینی برای شما مضر است؟ : تغذیه


در مجموع 40 گرم تخمه آفتابگردان و 40 گرم بادام زمینی اسید چرب امگا 6 تولید می کنند.

آیا راه حلی برای نخوردن دانه و بادام زمینی وجود دارد؟

ویرایش: من همچنین کل ایده “نسبت امگا 3 به امگا 6” را درک نمی کنم. کجا اثبات می شود که نسبت کاملی وجود دارد ، و آن چیست و چرا؟ آیا این یک جمله مسلم است؟

من 2.5 گرم امگا 3 دریافت می کنم. اگر می خواستم نسبت را بهبود دهم ، باید تخم آفتابگردان و بادام زمینی را حذف کنم ، درست است؟ لعنت به معنی بدست آوردن است بیشتر امگا 3 نسبت به امگا 6 ، اما من درک نمی کنم که برداشت دانه های آفتابگردان و بادام زمینی چیست.

دیدگاهتان را بنویسید