روزانه 300 نفر از مراکز واکسیناسیون اورژانس سیار بازدید می کنند.غفور راستین در گفت وگو با ایمنا ، با اشاره به حضور فعال اورژانس اصفهان در طرح ملی واکسیناسیون ، گفت:

وی با بیان اینکه از ابتدای این طرح آمبولانس کمک های اولیه در یکی از مراکز واکسیناسیون یکپارچه ایجاد شده است ، افزود: مراکزی که روزانه در طول مراحل واکسیناسیون آمبولانس ایجاد می شد از جمله گلستان شهدا ، پل شهرستان ، مسجد مصلی و حرم زینبیا علاوه بر این مراکز برای سایر مراکز واکسیناسیون در شهر اصفهان و همچنین در برخی از شهرها از این رو به درخواست مرکز ، آمبولانس تحویل داده شد.

مدیر کل حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان حضور نیروهای اورژانس در مراکز مراقبت از سالمندان ، جانبازان و معلولین را یادآور شد و گفت: آمبولانس ها نیز در برنامه واکسیناسیون سالمندان ، جانبازان و معلول.

استقرار آمبولانس های واکسیناسیون در مناطق شلوغ شهر.

وی تصریح کرد: از 19 مهر امسال طرح واکسیناسیون سیار با نصب اتوبوس آمبولانس استان در شلوغ ترین نقاط شهر آغاز شد. و قائمیه ایجاد و از مشتریان برای واکسیناسیون استقبال می کند.

روستین با بیان اینکه تاکنون حدود 20 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در پروژه واکسیناسیون اتوبوس آمبولانس شرکت کرده اند ، افزود: … برای واکسیناسیون و معاینه “. از نظر بالینی ، آنها در اتوبوس آمبولانس کمک فوری ارائه می دهند.

وی ادامه داد: به طور متوسط ​​روزانه 300 نفر برای واکسن کرونا به عنوان مرکز سیار واکسیناسیون به اتوبوس آمبولانس اعزام می شوند.

مدیرکل حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه از ساعت 8 تا 22 در برخی مراکز واکسیناسیون آمبولانس مستقر شده است ، گفت: آجرچینی در واکسیناسیون ساکنان این مکان نقش داشت.

وی افزود: “ما از شهروندان می خواهیم بار کارکنان پزشکی و اورژانس را افزایش دهند و با افزایش مشارکت و مشارکت در طرح ملی واکسیناسیون کووید 19 و همچنین رعایت حداکثر تعداد نقاط بهداشتی ، بار و مسئولیت خود را افزایش دهند. عدم ملاقات … “

دیدگاهتان را بنویسید