روح جدیدی در کالبد فلسطین دمیده شده است – قدس آنلاین | پایگاه خبریدبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به فراموش مساله فلسطین همراه خود تحویل داد زمان دلبسته بود، با این حال روح جدید در کالبد فلسطین دمیده شده است.

به گزارش قدس اینترنت، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم منبر قدس اظهار داشت: روز {به روز} حکمتی کدام ممکن است در ادعا روز قدس اجتناب کرده اند سوی امام خمینی(ره) عیان شد، برای ما روشن تر تبدیل می شود.

دبیر کل حزب الله لبنان همراه خود ردیابی به اینکه روح جدیدی در مساله فلسطین همراه خود پیروزی های حامیان آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش افرادی که کنار هم قرار دادن جانفشانی در راه آن هستند، دمیده شده است، افزود: راهبرد دشمن به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموشی مساله فلسطین استوار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به فراموشی مساله فلسطین همراه خود تحویل داد زمان دلخوش کرده بودند.

نصرالله اظهار داشت: دشمن اسرائیلی به این دلخوش کرده بود کدام ممکن است ملتهای قلمرو اجتناب کرده اند فلسطین انگشت خواهند کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار سرخوردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاس خواهند شد. قدس درست در این لحظه شناخته شده به عنوان موضوع اساسی مطرح شده {است تا} قدس محور باشد.

وی افزود: محور از دوام را باید محور قدس هم نامید از قدس سطح مشترکی است.به خاطر قدس درست در این لحظه نظامی های دقیق تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان قلبهایشان {به سمت} قدس است. قدس درست در این لحظه بازگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیری در غزه دارد. طی روزهای قبلی شاهد بودیم کدام ممکن است نبرد قدس چگونه در ضمیر ملت فلسطین حاضر است.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: قدس درست در این لحظه محوری است کدام ممکن است در اطراف آن مخلوط می شوند به همان اندازه معادلات قلمرو ای محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم برای حمایتش در وهله اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی آن در وهله بعدی رقم بخورد.

وی افزود: ما بر معادله حمایت اجتناب کرده اند قدس تاکید می کنیم. غزه به رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اربابان جهانی آن تدریجی کرد کدام ممکن است ملت فلسطین فراموش شدنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمینش به رقم همه دشواریهای رها نخواهد کرد.

نصرالله تاکید کرد: قدس وظیفه همه امت اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در حزب الله شخصی را مقدم همراه با برادران عزیزانمان در از دوام فلسطین می دانیم. ما همه تبعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارها را تحمل می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی را می بینیم کدام ممکن است قدس به صاحبانش باز می گردد.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: هر آنچه در لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده از دوام اجتناب کرده اند محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگنا رخ داده است، هدف اساسی آن سوق دادن ما به انگشت برداشتن اجتناب کرده اند قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین است. هدف اینجا است کدام ممکن است ما تسلیم خواست آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه انواع روال سازی را قبول کنیم.

وی افزود: ایستادگی در مقابله همراه خود تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح بخش اساسی اجتناب کرده اند نبرد از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمع کردن بلند مدت است. چون آن است قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگها ما را اجتناب کرده اند پا درنیاورد، محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشهای خدشه دار کنده نیز خللی بر ما وارد نخواهد کرد.

نصرالله تاکید کرد: ملتهای امت اسلامی سر وعده شخصی بر مطالعه نماز در مسجدالاقصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عهدی است کدام ممکن است همراه خود قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین  را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهیدان  بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زودرس آنها شهید قدس فرمانده قاسم سلیمانی کهه اقامت شخصی را وقف فلسطین کرد، بسته ایم.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: به برکت این خونهای پاک ما راه را همراه خود همه تهدیدات خواهیم پیمود. چون آن است همه سطوح دردسرساز سابق را طی کردیم، به یاری خداوند در آستانه پیروزی بسته شدن هستیم کدام ممکن است آنرا نزدیک می بینیم. همه قیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه ها را موقعیت بر آب خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنجرهایی کدام ممکن است سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین ما را هدف قرار گرفته اند، نابود خواهند شد. قدس عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور باقی خواهد ماند.

تأمین: مهر