رفع موارد حذف کتب درسی در تمامی گروه ها / کاهش ساعات ترم تحصیلی در ماه مبارک رمضان – بیت المقدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود خاص اینکه تحت هیچ شرایطی کتب درسی بردن نمی شود، اظهار داشت: همه داده ها آموزان در یک واحد گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ روز در هفته به دبیرستان می الگو.

به گزارش قدس تحت وب ، صدیق ستاریورد سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خبرگزاری فارس همراه خود خاص اینکه داده ها آموزان ۵ روز در هفته به دبیرستان بروند، گفت: همه داده ها آموزان به صورت گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ روز به دبیرستان می الگو. هفته “. جابجایی به دبیرستان؛ در واقع علاوه بر این سه گروه اجتناب کرده اند داده ها آموزانی کدام ممکن است هر دو تحت تأثیر بیماری عروق کرونر هستند هر دو علائم بیماری عروق کرونر مرکز دارند هر دو بیماری زمینه ای دارند. این سه گروه اجتناب کرده اند داده ها آموزان می توانند آموزه ها را اجتناب کرده اند بستر “شاد” دنبال کنند.

وی همراه خود ردیابی به کاهش ساعات تدریس اظهار داشت: موضوع مهم کاهش زمان حضور داده ها آموزان در مدرسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده است کدام ممکن است دانشکده ممکن است بسته به شرایط تحصیلی هر دو اطراف اجتناب کرده اند طریق ظرفیت هیئت دانشکده به آن است اقدام تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند، ما ظرفیت هیئت دانشکده را برای اقدام برای کاهش زمان حضور داده ها آموزان در مدرسه متصور بودیم.

*زمان گروه نباید بیش اجتناب کرده اند عالی ساعت باشد

ستاریورد در خصوص داده ها آموزان روزه دار همراه خود خاص اینکه آنچه ضروری است ملاحظه به وضعیت روزه داران است، افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه داده ها آموزان باید ماسک بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعاتی را در دانشگاه سپری کنند، سریع می کنیم مدارس به وضعیت روزه داری احترام بگذارند. داده ها آموزان.» به شکاف عالی ساعت.

وی همراه خود ردیابی به سرویس مدارس اظهار داشت: توان شورای دانشکده، ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث اولیا در ساماندهی سرویس مدارس به طور قابل توجهی مورد ملاحظه قرار گرفته به همان اندازه انشاالله اجتناب کرده اند {این مهم} حمایت شود.

سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ردیابی به برگزاری امتحانات بالا فاصله تحصیلی اظهار داشت: در هیچ مقطعی حذفی اجتناب کرده اند کتب درسی نخواهیم داشت، در کتب درسی اساس دوازدهم کدام ممکن است در یک واحد فاصله آموزشی برگزار تبدیل می شود حذفی نداریم. به صورت باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ در ایالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر درجات.

وی همراه خود تاکید بر اینکه ارزیابی ها اجتناب کرده اند تمامی مطالب این دوران برگزار تبدیل می شود، اظهار داشت: امیدواریم اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیأت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها حمایت های مورد نیاز را برای برگزاری گروه های تکمیلی کتاب درسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها تحصیلی در باقی مانده ها داشته باشند. رفتار زنانه.”
تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/