رسانه ها باید طرح آشوب دشمنان را در خیابان افشا کنندبه گزارش تابناک مرزیزی، سردار کریمی در نشست هم افزایی با اصحاب رسانه منطقه مرکزی در استان مرکزی افزود: آنچه در فضای مجازی حوادث اخیر به چشم می خورد ۲۰ برابر آن چیزی است که در میدان رخ داده است.فرمانده سپاه روح الله خطاب به منطقه مرکزی گفت: این یک اغراق در نمایش گسترده حوادث و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم است.سردار کریمی با بیان اینکه ذهن عده ای درگیر ماجرا شده است، گفت: بسیاری از نوجوانان و جوانان ناآگاهانه در خاک دشمن قرار گرفته اند… خودشان را شناخته اند و هیچ برنامه ای برای حکومت ندارند و چنین مفاهیمی را نمی دانند. اصلا.”فرمانده سپاه روح الله تصریح کرد که البته پس از چندین ماه تلاش همه جانبه، دشمن آنها شکست خود را پذیرفت و گفت: اکنون دست به خشونت زده اند و مردم را کشته اند.سردار کریمی با اشاره به اینکه نقشه دشمن این است که برای حفظ منافع خود و جلوگیری از پیشروی ایران، ما را منحرف کند، ادامه داد: حمله دشمن یک جنگ مشترک به معنای حمله روانی، رسانه ای، تبلیغاتی، الکترونیکی است. و تجربیاتی که در چهل سال گذشته به دست آمده استاستاندار مرکزی با بیان اینکه در شرایط خاصی قرار داریم، گفت: تلاش رسانه ها برای اعتمادسازی و اعتمادسازی در این شرایط از بین رفته است.فرزاد مخلص الائمه افزود: نکته دیگر پرهیز از دوقطبی شدن است و حتی با نیت خیر باید مراقب بود که جامعه دوقطبی نشود.مخلص الامامه با اشاره به اینکه رسانه ها اکنون در یک جنگ نابرابر قرار دارند، گفت: اما باید تلاش ها ادامه یابد.دلشادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه مرکزی با بیان اینکه باید تولید محتوا را در فضای مجازی آغاز کنیم، گفت: دشمن تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف شوم خود با آگاهی عموم به کار گرفته است و تنها راه نجات جهاد تفسیر است.در این نشست فعالان رسانه ای نظرات و راهکارهای خود را برای عبور از وضعیت موجود بیان کردند.