رسالت ایشان تکریم دو مسلمان در نروژ است که شفاعت امام رضا (علیه السلام) ۲۲ ساعت دیگر فرا رسد! – قدس آنلاین | پاگاه نیوزرئیس سازمان عالمی امامیه شینگن و امام جمعه نروف در گفتو به تفصیل با قدس آنلاین: – خوش بنی مسلمنان، نورچ، دربار، عینده، کودتای اسلامی ایران – رابطه خاص مردم با امام رضا (علیه السلام) روایت می کند – مجاری شفاعت. امام رضا n حق یقواد خان (علیه السلام) – روشنگری دو مسلمان نروژی، رازیم، غاصب، غیرصهیونیست – عقل اماده جوانان عربایی، بری پتراش دین اسلام – نگاه مردم، دربارای نروژی، امام عصر (رحمت الله علیه) – اتحادیه خوب مسلمن نروژ

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/