راه اندازی فرآیند واریز فرهنگ، هنر و رسانه در عید – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمدیرعامل صندوق اعتباری آثار هنری اجتناب کرده اند تحریک کردن واریز عیدی اعضای صندوق آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اعضای این صندوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مقوا هنری است خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ارشاد اسلامی واریز تبدیل می شود.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، سید مجید پوراحمدی وی شامگاه چهارشنبه ۲۵ اسفندماه همراه خود ردیابی به عمیق حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های حمایتی اهالی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه اظهار داشت: مرحله سوم بسته حمایتی اهالی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه اجتناب کرده اند درست در این لحظه تحریک کردن تبدیل می شود. . به رویداد عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام زمان (عج) بیش اجتناب کرده اند ۷۰ هزار عضو صندوق اعتباری آثار هنری در نظر گرفته لینک شده به مقوا هنری اضافه خواهند شد.

مشاور وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی یکپارچه داد: مبلغ سپرده فعالان بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری در مقوا هنری خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان است کدام ممکن است در نظر گرفته مرتبط همراه خود مقوا هنری آنها واریز تبدیل می شود. ظرف ۲۴ ساعت بلند مدت

به آموزش داده شده است پوراحمدی، تمامی اعضای تایید شده صندوق اعتباری آثار هنری کدام ممکن است دارای حساب آرت مقوا هستند، مشمول بدست آمده این بورسیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام نوروز هستند.

مدیرعامل شهرت هنری علاوه بر این عنوان کرد: برای ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۱ هنرمندی کدام ممکن است به همان اندازه ۲۰ اسفندماه ۹۲ سطوح سند عنوان شخصی را در مکان شهرت آثار هنری انجام داده اند، خوب میلیون تومان پاداش ساعت شب یلدا نیز در نظر گرفته واریز تبدیل می شود. مقوا فنی آنها واریز تبدیل می شود.

مشاور وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی علاوه بر این خاطرنشان کرد: همراه خود امتحان شده محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های حمایتی برای اهالی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه موافقت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به هماهنگی زودتر در فاز اول ساعت شب یلدا آغاز به حاضر این تسهیلات حمایتی اجتناب کرده اند جمله تسهیلات رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی در قالب قالب های سوغات، بابونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنچه کرده است.

برحمدی همراه خود دقیق اینکه صنوبر بسته های حمایتی در سه مرحله انجام تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: در اردیبهشت ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان برای واجدین شرایط مبلغی به مقوا فنی واریز تبدیل می شود.

مشاور وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شرکت ها حمایتی کامل صندوق امانات فنی در قالب یارانه تامین اجتماعی، یارانه بیمه تکمیلی، صنوبر ماهانه قالب های بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری، صنوبر های اساس معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت، بسته حمایتی معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا – تسهیلات رایگان همراه خود ۲ نسبت کارمزد برای هنرمندان گران قیمت کشوری در سال ۱۴۰۰ تولید دیگری اجتناب کرده اند ۶ میلیارد ریال، اظهار داشت: پوشش راهبردی صندوق بیشتر مبتنی بر حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ چیزی دریغ نخواهیم کرد. امتحان شده {در این} زمینه

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/