راهپیمایی گسترده در یمن به حمایت ازفلسطین
به گزارش سانا  ، در صنعا، پایتخت یمن، تعداد زیادی هزار نفر در راهپیمایی بزرگی همراه خود حمل پرچم های یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردادن شعارهای حمایت اجتناب کرده اند فلسطین، ضمن بیعت همراه خود آرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این ملت وابراز انزجار ازتجاوزگری رژیم اشغالگر قدس بر نیاز از دوام به سمت قالب های این رژیم برای تحریف هویت اسلامی قدس شریف  تاکید کردند.