رئیس شورای عالی سیاسی یمن: اجرای چشم‌انداز ملی را آغاز کردیم


به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «مهدی المشاط» رئیس شورای برتر سیاسی یمن بامداد پنجشنبه در کارگاه آموزشی «مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کار کردن نهادهای استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران امنیتی» یمن به سخنرانی تیز کردن.

المشاط خطاب به استانداران یمنی همراه خود ردیابی به فصل بهار ذکر شد: «امیدواریم همگان این فصل را شناخته شده به عنوان سطح شروعی برای اصلاح روحیات تحریک کردن کنند، از رفع مشکلات را قابل دستیابی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را برای اصلاح اقامت کنار هم قرار دادن کرده است».

وی کسب اطلاعات در مورد توسعه دوباره کار کردن یمن بعد اجتناب کرده اند شومینه‌بس در بحبوحه درگیری تحمیلی ائتلاف سعودی، دلیل داد: «ما امسال مشتاقیم کدام ممکن است توسعه مونتاژ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن را در درجه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه سطوح بدتر کردن کنیم. ایده دقیق وظیفه، تحمل شرایط دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم آنها در استانی است کدام ممکن است وظیفه آن بر عهده شماست».

رئیس شورای برتر سیاسی یمن تصدیق شد: «هر مسئولی موظف است همه را چه در درجه ادارات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در درجه محله بکار گیرد به همان اندازه اجتناب کرده اند تمام نیروهای فعلی استفاده تنبل. حاوی کردن همه در کار، ثمره بزرگی {در واقعیت} محله می تواند داشته باشد».

المشاط کسب اطلاعات در مورد عملکرد‌هایی کدام ممکن است استانداران یمنی باید داشته باشند، تصریح کرد: «آغوش عالی به فرماندهی باید به روی همه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروهی گشاده باشد از نعمت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه بهتری دارد. به فرماندهی باید در را به روی نصیحت بگشاید از درک شرایط حال اجتناب کرده اند همه مورد نیاز است».

وی شکسته نشده داد: «ما اجرای توجه‌انداز سراسری را تحریک کردن کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانیم به آن است معامله با کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مکرر آن را بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} کنیم. اجتناب کرده اند افسران مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی می‌خواهم کدام ممکن است به مشکلات ساکنان گوش فرا دهند. اجتناب کرده اند مسئولان می‌خواهیم شرکت ها مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات را پرانرژی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اداره شکایات حمایت کنند».

 

 

رئیس شورای برتر سیاسی یمن خطاب به استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام‌های یمنی ذکر شد: «اجتناب کرده اند خواهید کرد می‌خواهیم کدام ممکن است عدالت را رعایت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مناسب را انجام دهید از این یکی اجتناب کرده اند بالاترین سطوح وظیفه است. کانون اصلی بر توسعه مونتاژ، بهبود، نوسازی، پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار محل های کار اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ادارات به‌ویژه تجهیزات‌های خدماتی حائز اهمیت است».

المشاط اضافه کرد: «این سیستم‌های کمیته کشاورزی باید برای استفاده اجتناب کرده اند فصل انبساط به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به تنظیمات جهانی حمایت شود. اجتناب کرده اند همه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان می‌خواهم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پس به کشاورزی ملاحظه داشته باشند به همان اندازه بر مشکلات جلو فائق آیند. وضعیت نیز تاکنون اوقات فراغت بخش {بوده است}».

وی کسب اطلاعات در مورد امتیازات زیبایی شناختی یمن نیز ذکر شد: «باید در پست رسانه‌ای استانداری‌ها برای هدایت، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش محله ملاحظه شود. خواهید کرد باید به محله زیبایی شناختی ملاحظه کنید، به سراغ آن بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌های آن را حساس کنید، از این در وسط وظایف شماست».

رئیس شورای برتر سیاسی یمن در نهایت افزود: «ما اجتناب کرده اند همه طرف‌ها به مدیریت استانداران می‌خواهیم به همان اندازه پای محله بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌های آن را حساس کنند. ما ملاحظه را هدایت می‌کنیم، ابتکارات محله را راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در مسیر درست حرکت کنید مناسب هدایت می‌کنیم».

پیش اجتناب کرده اند این نیز «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت مذاکره‌کننده مقامات نجات سراسری یمن ذکر شد کدام ممکن است اولین ماه شومینه‌بس بشردوستانه با بیرون هیچ پیشرفتی رو به نوک است. (عمیق اصولاً)

انتهای پیام/خ
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید