رئیس سازمان سلسله راویان کاشور ثابت شد: آجرایی صدور سند تک برگ توسط زدی آقا میچود تایید شد – قدس آنلاین | پاگاه خبرمعاون قوه قضائیه و رئیس سازمان با اثبات سلسله نقل و اموال هدیه کاشور گفت: قبل از عید نوروز، صدور قباله تک برگ مالکیت آقاز میچود برنده شد.

به گذرش قدس آنلاین، حسن بابایی، در مورد اسناد تک برگی، ایزه دشت: راسته در اینده نزدیک و پیش از بزم کتب سلسله راویان رسمی، آگری میچود کجاست؟

ما افزود: ۱۳۷ میلیون هکتار زمین در کاشور یعنی زمین های حدود ۸۵ دی ف. با حجم ۹۰ روز.

معاون قوه قضائیه و رییس سازمان سند سند و ملکیت کوشور را اثبات کرد، عنوان کرد: در برخی ماوارید در زمین صدور سلسله راویان، اختلاف در امور اراضی و اراضی م.

وی آدما داد: کجاست کمیسیون غیبت یکی از اعضای قوه قضائیه، مشکل درند که توسط دونبال اصلاح قانون و رفع دخالت هیستام.

بابایی گفت: اراضی آذربایجان غربی با بنیاد عمار موجود، ۱۰۰درم زمین در اراضی میل، یعنی ۱۹۲۰ هکتار، کاداستر صادر شده، بسیار محترم.

ما خاطرنشان کرد: من در جریان صدور این دوران مانند کاشاورزی هستند با جهت دادخواهی محور بودن که دوران نیازمند همکاری مردم هاشم است.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان با تایید زنجیره انتقال و اموال کاشور، بیانیه دشت گفت: با آگرای رزمایشی فرهنگی و من به عنوان کاشاورزن با دنبال تماس گرفتیم و مشکلات را مطرح کردیم و کاردان رود کار هستیم را تبلیغ کردیم.

به شما دادیم: ایراد من بر دریفت کردن و محافظت از آن و نصب مالک را با استفاده از آن چیست؟

بابایی ابرز دشت: بری ۱۴۰ هکتار اراضی محدود دریجه ارومیه سند مالکیت صادر شده به این صورت که متبوبی دریم قرار دهید.

وی در پایان سخنان خود، خاطرنشان کرد: برنامه ای اثبات شده از بری دریفت، اصالت سند و آندازی بودن آن و سیاستی است که در حضور اسپاری پاهای آست. . این گروه سردفتران و دفتریان مخابره داده میچود کجاست؟

منبع: تسنیم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/