رئیس دانشگاه علامه: تجمع کنندگان به کمیته انضباطی احضار شدند
دکتر معتمدی در خصوص جایگاه ویژه ایران در منطقه گفت: غفلت از دشمن و توطئه او برای جمهوری اسلامی این روزها منطقی نیست و نباید مشکلات را فقط در داخل دید. به هر حال منطقه در شرایط حساسی قرار دارد و نقش جمهوری اسلامی به هیچ وجه دنیا را راضی نمی کند.