دو سوم مردم یمن چیزی برای خوردن ندارند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریکمیته در سراسر جهان صلیب سرخ همراه خود ردیابی به فاجعه انسانی در یمن در پی شکسته نشده نبرد تهاجمی علیه این ملت، ذکر شد کدام ممکن است ۲ سوم یمنی ها تقریباً چیزی برای مصرف کردن ندارند.

به گزارش قدس تحت وب ، کمیته در سراسر جهان صلیب سرخ در امروز دوشنبه ادعا ای در خصوص فینال وضعیت انسانی در یمن صادر کرد. این کمیته نسبت به وخامت اوضاع انسانی در یمن هشدار داد.

کمیته در سراسر جهان صلیب سرخ در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون یمنی هر دو ۲ سوم گروه این ملت اکنون چیزی برای مصرف کردن ندارند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشتر عبدالعزیز بن حبطور، نخست وزیر مقامات نجات سراسری در صنعا در مصاحبه همراه خود المسیره ذکر شد: تبریک به مردمان عظیم یمن کدام ممکن است ۷ سال همراه خود تجاوزات مقابله کردند. وی ذکر شد: مشتقات نفتی یمن توسط خوب باند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱ موسسه مالی سعودی در ریاض منتقل شد.

بن حبتور تاکید کرد: اگر درآمدهای مشتقات نفتی نصیب یمنی ها شود ۹۰ نسبت مشکلات اجتناب کرده اند جمله بحث حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال مشتقات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آنها رفع تبدیل می شود.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/