دو روز مانده به وعده عراق برای بازگشایی مرزهای زمینی/ آیا سفر جاده ای به عتبات از سر گرفته می شود؟ – اورشلیم آنلاین | ایستگاه خبریاگرچه متعدد اجتناب کرده اند ایرانیان در پیش بینی بازگشایی مرزهای زمینی همراه خود عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری سفرهای زمینی به عتبات هستند، با این حال طرف عراقی ادامه دارد اجتناب کرده اند بازگشایی مرزهای زمینی در نیمه شعبان خبر نداده است.

به گزارش مکان قدس اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به وعده عراقی ها مبنی بر بازگشایی مرزهای زمینی اجتناب کرده اند نیمه شعبان، متعدد منتظر بازدید بزرگراه ای به عتبات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان خبرگزاری فارس در نیروی دریایی فارس نیز نیازمند این شدند کدام ممکن است باز شدن مرزها برای بازدید به کربلا در ماه شعبان

در حالی کدام ممکن است ۲ روز به همان اندازه نیمه شعبان باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف عراقی وعده بازگشایی مرزهای زمینی را داده است، افسران عراقی ادامه دارد ادعا ای مبنی بر باز شدن مرزهای زمینی همراه خود ایران صادر نکرده اند. این در حالی است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند زائران در نیمه شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز شخصی را برای زیارت کربلا کنار هم قرار دادن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز کوله بار بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد رفتن اجتناب کرده اند مرز زمینی را دارند.

بازگشایی مرزهای زمینی عراق در نیمه شعبان {در میان} هاله ای اجتناب کرده اند رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید

با این حال به آموزش داده شده است عالی تأمین آگاه بازگشایی مرز زمینی همراه خود عراق همچنان در هاله ای اجتناب کرده اند پارادوکس قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف عراقی ادامه دارد مجوز رفتن زائران اجتناب کرده اند مرز زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی مرز را گفتن نکرده است. اونجا رو باز نکن

ایران به مکاتبات همراه خود عراق برای بازگشایی مرزهای زمینی شخصی شکسته نشده می دهد

در واقع مسئولان وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره همچنان جستجو در بازگشایی مرزهای زمینی همراه خود عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری سفرهای زمینی به عتبات هستند، با این حال تاکنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود مکاتبات ایران همراه خود عراق، العراقیه . افسران به تقاضا ایران پاسخی ندادند.

حجت الاسلام دردسرساز الله رحمانی، معاون حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره ملت پیش اجتناب کرده اند این آموزش داده شده است بود کدام ممکن است مرزهای زمینی همچنان به روی زائران بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمی اجتناب کرده اند سوی عراق صادر نشده است. بزرگراه. از چشم اندازها کافی برای این اشخاص حقیقی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکلات زیادی مواجه هستند.

قرار بود مرز زمینی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق در اول رجب بازگشایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه طرف عراقی بازگشایی مرز را به نیمه دوم رجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نیمه شعبان موکول کرد. با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه وزارت ملت عراق ادامه دارد اقدامی انجام نداده است، بازگشایی مرز زمینی در وسط شعبان کدام ممکن است مصادف همراه خود ۲۷ اسفند است قطعی نیست.

مرز زمینی همراه خود عراق اجتناب کرده اند ابتدای شیوع کرونا بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ زائری امکان حق ورود به زیارتگاه ها را نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه همچنان شکسته نشده دارد. بر این ایده به همان اندازه روزی کدام ممکن است طرف عراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان کشورمان گفتن نکنند هیچ زائری در موقعیت به تردد اجتناب کرده اند مرز زمینی نخواهد بود.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/