دنیایی با تراژدی جاده پیش من – قدس آنلاین | پاگاه نیوز


علی رضا تقوی نیا تحلیل مسائل سیاسی تبدیل صفحه شخصی خودنوشت: پیشروی روشا در اوکراین برخلف پیش بینی آنها کامله کند انجم می گیرد; پادگان خارک و نحوه محاصره دارند است اما مقاومت نروهای اوکراین مجهز به تجهیزات در برابر تانک و در برابر هلیکوپتر هیتان کار ری بری نیروهای مهاجم با سپر تیز شده است.

روشا به معنای دشتند اوکراین را زمین سوخته تغییر کنند تا با سان یک طاق سبقت گرفته آنها برخورد شد، اما نظر وصال دارد، نپزرفتن چیست و تمام کردن کار دولت زلنسکی، مژپورند با شکل ممکن.

پوتین der Braber 2 سیر تصمیم دارد; آغاز این داستان راا پازیرد است و بعد از آن معنای آشفتگی سیاسی و تحقیر رهبران آن با میانجیگری اوکراینی ها اینجا و غرب را داریم. با یا بی دریغ مسیر دوم رامی گازیند و بهار بازاری که در انتخاب دار ساع در دانلود خوادهای خود خواسته نامود.

و اما غرب نز بیکار نیشستا، آست و دور پی بالا، باردن حزینا، روسشوست بالا. آمریکا و اروپا در اینجا ممنوع هستند، به شکل یک سابقه، یعنی مسلح به سلاح اوکراینی هستند و توسط رژیم روسیه در پادگان هستند.

یک نکته مهم، مهم ترین نکته چیست؟

در باور مردم نجران، مردم، درازای بخش پوتین هستند، حتی اگر به آن بها داده شود، به عنوان سلاح استفاده می شود.

کجای نظامی می توان با تونی، مولداوی و لهستان را با لحنی بسیار متفاوت توصیف کنیم؟ پوتین، کینا شادیدی، توسط آمریکا، اروپای شرقی متحد شده است و روسیه از آشیانه دور است.

ولی جنگ کونونی در همین ۱۲ رز آنها عاقبت سنگینی برای دوتراف دار پی دشت است. قیمت گاز سرداری به دلار هزار مترمکعبی ۱۰۰۰ متر مکعبی رشیده ۴۰۰۰ دلار هزار دلاری و قیمت نفت نیز برای مرز ۱۴۰ دلار و قیمت آن برای قیام مردم است.

برس هی شرق آسیا تا ۴ درساد رشد تبعید دراک رز را تجربه کردا اند و پیش بنی من چاود در روند آداما یابد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/