دستگیری ۲ پرسنل ثبت احوال در بهبهان برای فروش رودخانه!


دستگیری ۲ نفر اجتناب کرده اند کارگران گزارش احوال شهرستان بهبهان کدام ممکن است اقدام به اصلاح کاربری رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا آن می کردند.

حجت الاسلام عبدالله رئیس وسط ایمنی دانش قوه قضائیه اجتناب کرده اند دستگیری ۲ مامور گزارش احوال شهرستان بهبهان کدام ممکن است اقدام به اصلاح کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خوب رودخانه کرده بودند، خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا قاسمی نژاد دادستان کل شهرستان بهبهان {در این} خصوص مشاوره بود همراه خود ملاحظه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تصرف پایین های عظیم بالای ۲۶ هزار متر در یکی اجتناب کرده اند رودخانه های این شهرستان، تحقیقات اولین {در این} خصوص تحریک کردن شده است.

وی یکپارچه داد: این نهر خوب دالان سیلابی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند موجود در شهر می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پر شدن اجتناب کرده اند نخاله های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی پلاک ثبتی به بسیاری اجتناب کرده اند ساکنان فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان اقدام به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در آن کردند.