دستگاه‌ها نظارت هوشمند بر بازار خراسان شمالی را اجرایی کنند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری صبح ۴ شنبه در کارگروه ترتیب بازار خراسان شمالی کدام ممکن است در محل سالن دوره ها استانداری برگزار شد، به نظارت خوب بازار در مرحله استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: باید نظارت خوب بر بازار اجرایی شود.

معاون مالی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: {در این} نظارت خوب، استفاده اجتناب کرده اند سامانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامک برای اکتسابی گزارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به صورت دیجیتال مورد تاکید است.

وی افزود: نظارت خوب بر بازار باید توسط تجهیزات‌های اجرایی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیرات حکومتی انجام شود.

قنبری برخورد شدید همراه خود احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه‌فروشی در کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن نظارت در بخش نانوایی‌ها را نیز مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید نظارت‌ها از محسوس‌تر باشد.